Verwijzers - Overdag in onze centra 0-6 jaar

Kinderen met een anders verlopende ontwikkeling of met een verstandelijke of meervoudige beperking kunnen we overdag behandelen in onze kinderdienstencentra. Hier hebben we aparte groepen voor jonge kinderen.

Vroegbehandelgroep

In de kinderdienstencentra zijn speciale behandelgroepen voor kinderen van nul tot vijf jaar met een ontwikkelingsachterstand of een vermoeden daarvan. In deze vroegbehandelgroepen wordt een kind de eerste maanden goed geobserveerd door een gedragskundige, begeleiders, fysiotherapeut, logopedist en ergotherapeut. Op basis hiervan stellen we samen met ouders een individueel behandelplan op.

In de vroegbehandelgroep bieden we een kindvriendelijke, veilige en herkenbare omgeving waar kinderen optimaal worden uitgedaagd en gestimuleerd. Individuele aandacht, de behoefte van ieder kind en emotionele veiligheid staan centraal.

Schoolvoorbereidende groep

In de schoolvoorbereidende groep bereiden we kinderen in kleine groepen voor op een vorm van onderwijs. We gebruiken het kindvolgsysteem ‘Ik Volg Je’ en sluiten zo aan op de leerlijnen van het ZMLK-onderwijs. We werken op basis van het individuele behandelplan aan cognitieve ontwikkeling, motoriek, spelontwikkeling, communicatie, zintuiglijke en sociaal emotionele ontwikkeling.

De kinderen werken met ontwikkelingsmateriaal, waarbij we hen individueel of in groepjes gerichte activiteiten aanbieden. Zo leren ze taken begrijpen en zelfstandig uit te voeren. Ook werken we stap voor stap aan zelfredzaamheid en het omgaan met groepsregels. Door middel van groepsactiviteiten stimuleren we de kinderen spelenderwijs op sociaal emotioneel gebied.

Stel je vraag

Heb je een vraag? Vul dan het contactformulier in of bel ons op telefoonnummer (0800) 99 88 777

Vul het contactformulier in
Top