Verwijzers - Hulp thuis en op school

Ouders willen hun kind het liefste thuis opvoeden, ook als hun kind een (lichte) verstandelijke of meervoudige beperking heeft. Of als hun kind daarnaast gedragsproblemen heeft. Daarom bieden we hen begeleiding thuis en op school.

Eerst een diagnose

Onze behandeling begint met onderzoek, observaties en gesprekken met ouders, kinderen en verwijzers. Zo komen we tot een diagnose en een behandelplan, waarin de hulpvraag van ouders en kinderen centraal staat. Daarnaast werken we in het team Integrale Vroeghulp samen met deskundigen vanuit verschillende zorgorganisaties in Zuid-Holland (zoals psychologen, orthopedagogen, jeugdartsen en revalidatieartsen). Samen kunnen we vroegtijdig een goede diagnose stellen bij jonge kinderen.

Begeleiding in het gezin

We kunnen kinderen en ouders thuis begeleiden. Met specialistische thuiszorg ontlasten we het gezin. Medewerkers helpen bij de verzorging zoals wassen, aankleden, eten en het toedienen van medicatie, zodat het kind langer thuis kan wonen. Ook verpleegkundige hulp is mogelijk. Daarnaast kunnen we activiteiten ondernemen met een kind en vaardigheden trainen, zoals veilig deelnemen aan het verkeer of leren zichzelf te verzorgen.

Behandeling

Onze behandeling kan zich op het individuele kind en de omgeving richten. De mogelijkheden variëren van één therapie tot een samengesteld pakket. Hierbij staat het denken in een passend traject centraal. Ipse de Bruggen heeft naast fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, artsen, pedagogen en psychologen, vaktherapeuten in huis voor bijvoorbeeld speltherapie, creatieve therapie en psychomotorische therapie.

Gezinsbegeleiders helpen ouders van kinderen met een (licht) verstandelijke beperking met opvoedingsvragen als ‘hoe leer ik mijn kind spelen?’ of ‘hoe kan ik beter met mijn kind communiceren?’ Zij geven hen thuis Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding. Een belangrijke methodiek voor jonge kinderen is Early-Intervention. Ook ouders die zelf moeilijk lerend zijn, kunnen begeleiding krijgen.

Ouders van kinderen of jongeren met een lichte verstandelijke beperking en gedrags- en opvoedingsproblemen krijgen vaak intensieve orthopedagogische gezinsbehandeling (IOG). De gezinsbehandelaar komt wekelijks naar het gezin om ouders opvoedingsvaardigheden te leren en de eigen kracht van het gezin te versterken. Wanneer de problemen zich over meerdere dimensies rondom de jongere voordoen, bieden wij MDFT (multi-dimensionele familie therapie). Dit is gezinstherapie voor jongeren van 12-23 jaar, waarbij we naast het hele gezin ook de rest van de omgeving van de jongere meenemen in de therapie.

Begeleiding op school

Als kinderen of jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking moeilijkheden hebben op school, kunnen we hen op school begeleiden of leerkrachten adviseren. Dit kan bijvoorbeeld bij gedragsproblemen of als kinderen moeite hebben met de groep of met het leren van vaardigheden.

Spoedzorg

Als spanningen in een gezin zo hoog oplopen dat uithuisplaatsing dreigt, kunnen we spoedzorg bieden. Intensieve behandeling in het gezin kan rust geven. Van daaruit zoeken we samen een passende oplossing.

Stel je vraag

Heb je een vraag? Vul dan het contactformulier in of bel ons op telefoonnummer (0800) 99 88 777

Vul het contactformulier in
Top