Verwijzers - Overdag in onze centra

Ipse de Bruggen heeft acht kinderdienstencentra voor kinderen van nul tot achttien jaar met een achterstand in ontwikkeling of een verstandelijke beperking. Daarnaast bieden we gespecialiseerde opvang na school aan kinderen en jongeren (van zes tot zestien jaar) met een lichte verstandelijke beperking en gedragsproblemen.

Kinderdienstencentra

In onze kinderdienstencentra krijgen kinderen dagbehandeling, soms in combinatie met zorg en onderwijs. We bespreken eerst de hulpvraag met ouders en verwijzers en observeren het kind een periode in de groep. Daarna maken we met ouders en een multidisciplinair team een behandelplan. De behandeling is altijd gericht op ontwikkeling of op het onderhouden van vaardigheden.

In samenspraak met het multidisciplinaire team verweven begeleiders de behandeling in een dagelijks programma. Met het kindvolgsysteem ‘Ik Volg Je’ brengen we in beeld hoe we nieuwe stapjes aanbieden en vorderingen toetsen. Als dat nodig is, krijgen kinderen ook individuele behandeling.

Elk kind heeft recht op passend onderwijs. Daarom streven we ernaar dat kinderen rond hun vijfde of zesde jaar doorstromen naar (speciaal) onderwijs. Als kinderen die stap (nog) niet kunnen maken, combineren we dagbehandeling met onderwijs(componenten). In samenwerking met scholen voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen brengen we zorg en onderwijs bij elkaar.

Een aantal kinderdienstencentra heeft ook buitenschoolse opvang.

Naschoolse dagbehandeling LVB-jongeren

Voor kinderen en jongeren met een lichte verstandelijke beperking en gedragsproblemen heeft Ipse de Bruggen gespecialiseerde opvang na school. Hier werken we aan persoonlijke doelen zoals ‘leren omgaan met kritiek’ of ‘het vergroten van zelfvertrouwen’. Dat gebeurt tijdens een dagelijks behandeluur met bijvoorbeeld trainingen in sociale vaardigheden of individuele therapie, maar vooral in de dagelijkse omgang met groepsgenoten en begeleiders. Zo leren jongeren zich thuis en op school beter staande te houden. Een gezinsbegeleider kan de ouders ondersteunen, zodat de thuissituatie mee verandert.

Stel je vraag

Heb je een vraag? Vul dan het contactformulier in of bel ons op telefoonnummer (0800) 99 88 777

Vul het contactformulier in
Top