Verwijzers - Hulp thuis en op school 7-12 jaar

Ouders willen hun kinderen zelf opvoeden en kinderen wonen het liefste thuis. Om dat mogelijk te maken, bieden we hen ondersteuning en begeleiding thuis en op school.

Diagnostiek

Soms blijkt op de basisschool dat een kind niet goed mee kan komen, cognitief en/of sociaal emotioneel. Bij een vermoeden van een ontwikkelingsachterstand of een (lichte) verstandelijke beperking, kunnen wij hem onderzoeken, bijvoorbeeld op cognitieve en sociale intelligentie. We kijken met een multidisciplinair team naar het totale kind en zijn omgeving. Daarnaast werken we indien nodig samen met deskundigen buiten Ipse de Bruggen. 

Speciale thuiszorg

Ipse de Bruggen biedt ouders praktische zorg, begeleiding en verpleging thuis. Medewerkers helpen bij de dagelijkse verzorging van hun kind met een verstandelijke beperking. Ze kunnen ook verpleegkundige hulp bieden. Dankzij deze speciale thuiszorg kunnen ouders hun kind thuis laten opgroeien.

Hulp bij opvoeding en ontwikkeling

Tussen de zes en twaalf jaar worden kinderen met een (lichte) verstandelijke beperking zich ervan bewust dat ze anders zijn dan leeftijdsgenoten. Kinderen op de sportclub of school kunnen ook anders op hen reageren. Dat stelt ouders voor nieuwe opvoedingsvragen. Hoe kunnen ze het beste reageren op de soms onverwachte buien van hun kind? Onze praktische pedagogische gezinsbegeleiders (PPG-ers) begeleiden ouders als ze in de opvoeding vastlopen of als de ontwikkeling van hun kind stokt. We kunnen kinderen ook op school begeleiden en hun leerkrachten adviseren.

Als sprake is van een lichte verstandelijke beperking en (ernstige) gedragsproblemen, bieden we intensieve orthopedagogische gezinsbehandeling (IOG). De gezinsbehandelaar komt wekelijks naar het gezin om ouders opvoedvaardigheden te leren en zo de kracht van het gezin te versterken. De gezinsbehandelaar praat ook met jouw kind individueel en met jou en jouw kind samen. Daarnaast bieden we vormen van therapie aan om de het hele gezin te versterken, zoals systeemtherapie.

Stel je vraag

Heb je een vraag? Vul dan het contactformulier in of bel ons op telefoonnummer (0800) 99 88 777

Vul het contactformulier in
Top