Verwijzers - Overdag in onze centra 7-12 jaar

In de kinderdienstencentra van Ipse de Bruggen zijn aparte groepen voor kinderen van zes tot twaalf jaar. Er is ook buitenschoolse opvang. Voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking en gedragsproblemen heeft Ipse de Bruggen naschoolse dagbehandeling.

Kinderdienstencentra

Kinderen met een verstandelijke beperking en een leerplichtontheffing kunnen in onze kinderdienstencentra worden begeleid en behandeld. Soms zijn er speciale Zorg-Onderwijsgroepen. Hier bieden ZMLK-scholen en Ipse de Bruggen een combinatie van zorg, begeleiding, ondersteuning, speciaal onderwijs en behandeling. Zo krijgen kinderen de beste kansen om zich te ontwikkelen.

Ook zijn er groepen en faciliteiten voor kinderen met een (ernstige) meervoudige beperking en een intensieve zorgvraag. Zij volgen in kleine groepen een overzichtelijk programma in een rustige en veilige omgeving. We bieden vanzelfsprekend ook verpleegkundige zorg.

Onze kinderdienstencentra hebben veel voorzieningen, van snoezelruimte tot soms zelfs een zwembad. 

Gespecialiseerde opvang na school voor kinderen met een verstandelijke beperking

Voor kinderen van vier tot twaalf jaar met een verstandelijke beperking hebben we buitenschoolse opvang. Ze kunnen hier na schooltijd en in vakanties recreatieve activiteiten doen, die bij hun interesse en beleving passen, zoals buiten spelen, sporten, wandelen, een film kijken of een spel doen. De begeleiding is gestructureerd, specialistisch en heeft aandacht voor het individuele kind en zijn ontwikkeling.

Gespecialiseerde opvang na school voor LVB-kinderen

Ipse de Bruggen heeft in Leiden en Den Haag gespecialiseerde opvang na school voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Voor hen zijn structuur en duidelijkheid essentieel. Daarom ziet elke middag er in grote lijnen hetzelfde uit. De kinderen volgen hier meestal ook therapie of een training, bijvoorbeeld om hun weerbaarheid te versterken. Een gezinsbegeleider kan de ouders ondersteunen, zodat zij ook anders met hun kind leren omgaan.

Stel je vraag

Heb je een vraag? Vul dan het contactformulier in of bel ons op telefoonnummer (0800) 99 88 777

Vul het contactformulier in
Top