Verwijzers - Hulp thuis en op school 13-18 jaar

Ipse de Bruggen kiest ervoor om jongeren zo lang mogelijk thuis te laten opgroeien en ondersteunt hen daarbij met ambulante begeleiding. Dit sluit aan bij de wens van jongeren en hun ouders.

Diagnose

De behandeling start met gesprekken met ouders en de jongere en met jou als verwijzer. Daarnaast kunnen we een jongere testen en observeren. We kijken goed naar de jongere in relatie tot zijn omgeving (gezin, school en directe leefomgeving). Dit geeft inzicht in knelpunten maar vooral ook in de eigen kracht van de eigen omgeving.

Speciale thuiszorg

Juist als de lichamelijke verzorging van een jongere zwaarder wordt, kan speciale thuiszorg uitkomst bieden. Onze medewerkers helpen bij de dagelijkse verzorging en bieden zo nodig verpleegkundige hulp. Daarnaast kunnen we af en toe activiteiten met een verstandelijk beperkte jongere ondernemen of hiervoor een (jonge) vrijwilliger zoeken.

Hulp bij opvoeding en ontwikkeling

Ouders met een jongere met een verstandelijke beperking hebben vaak vragen over de communicatie met hun kind, het maken van afspraken of over hoe ze met hun bezorgdheid kunnen omgaan. Onze praktische pedagogische gezinsbegeleiders (PPG-ers) helpen bij opvoedingsvragen en bij vragen over school of de toekomst. Ze observeren hoe ouders en jongeren met elkaar omgaan en versterken wat goed gaat.

Voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking en gedragsproblemen en hun ouders is er ook intensieve orthopedagogische gezinsbegeleiding (IOG). Een gezinsbehandelaar komt wekelijks naar het gezin om ouders opvoedingsvaardigheden te leren en de veerkracht van het gezin te versterken. Daarnaast kunnen jongeren therapie of trainingen volgen. Voorbeelden zijn: ouder-kindtrainingen, sociale vaardigheidstrainingen, weerbaarheidstrainingen en psychomotore therapie. Wanneer de problemen zich over meerdere dimensies rondom de jongere voordoen, bieden wij MDFT (multi-dimensionele familie therapie). Dit is gezinstherapie voor jongeren van 12-23 jaar, waarbij we naast het hele gezin ook de rest van de omgeving van de jongere meenemen in de therapie.

Begeleiding op school

Als een jongere op school dreigt uit te vallen, bieden we ook daar ondersteuning. We leren hem hoe hij zich effectiever kan gedragen in de omgang met de leerkracht en klasgenoten. Ook kunnen we leerkrachten coachen. Bij de behandeling van jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking en gedragsproblemen, werken we altijd samen met de school aan één plan.

Stel je vraag

Heb je een vraag? Vul dan het contactformulier in of bel ons op telefoonnummer (0800) 99 88 777

Vul het contactformulier in
Top