Verwijzers - Overdag in onze centra 13-18 jaar

Jongeren met een verstandelijke beperking die geen onderwijs volgen, leren praktische vaardigheden en werken aan hun toekomst in speciale tienergroepen in onze kinderdienstencentra. Voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking en gedragsproblemen is er naschoolse dagbehandeling, waar ze bijvoorbeeld hun sociale vaardigheden kunnen verbeteren.

Tienergroepen in kinderdienstencentra

Voor jongeren met een verstandelijke of meervoudige beperking zijn in onze kinderdienstencentra speciale tienergroepen. Hier stimuleren we hun zelfredzaamheid, weerbaarheid en communicatiemogelijkheden. Samen met hun ouders praten we over toekomstmogelijkheden. De jongeren worden stap voor stap voorbereid op de overstap naar dagbesteding voor volwassenen.

Het dagprogramma en de begeleiding worden afgestemd op de individuele jongere en zijn doelen en mogelijkheden. Jongeren kunnen praktische taken oefenen zoals koken of boodschappen doen, maar er is ook ruimte voor sfeergerichte, belevingsgerichte en creatieve activiteiten en voor beweging.

Naschoolse dagbehandeling LVB-jongeren

Tijdens naschoolse dagbehandeling werken jongeren met een lichte verstandelijke beperking en gedragsproblemen aan persoonlijke doelen zoals ‘leren omgaan met kritiek’ of ‘het vergroten van hun zelfvertrouwen’. Dat gebeurt tijdens een behandeluur met bijvoorbeeld trainingen sociale vaardigheden, zelfzorg of weerbaarheid, of in individuele therapie. Maar vooral in de dagelijkse omgang met groepsgenoten en begeleiders werken we doelgericht aan competenties. Zo leren jongeren zich thuis en op school beter staande te houden en groeit hun zelfstandigheid. Tegelijkertijd kan een gezinsbegeleider de ouders en het gezin thuis begeleiden, zodat de thuissituatie mee verandert.

Stel je vraag

Heb je een vraag? Vul dan het contactformulier in of bel ons op telefoonnummer (0800) 99 88 777

Vul het contactformulier in
Top