Verwijzers - Tijdelijk niet thuis 13-18 jaar

Oudere kinderen willen een eigen leven opbouwen, ook als ze een verstandelijke beperking hebben. Ipse de Bruggen helpt hen op weg naar volwassenheid met woontrainingen en deeltijdwonen. Als het thuis niet lukt, kunnen we jongeren met een lichte verstandelijke beperking en gedragsproblemen tijdelijk intramuraal behandelen in onze orthopedagogische behandelcentra. Dit is op basis van een verwijzing of beschikking vanuit de Jeugdwet. Jongeren met een verstandelijke beperking kunnen ook bij Ipse de Bruggen wonen.

Naar zelfstandig wonen

Bij Ipse de Bruggen kunnen jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking zelfstandig leren wonen. Via een woontraining en deeltijdwonen bereiden ze zich hierop voor. Ze leren in de training eerst om allerlei taken zelfstandig uit te voeren, zoals boodschappen doen, koken en zichzelf verzorgen. Daarna kunnen ze een paar vaste dagen per week bij Ipse de Bruggen wonen om het geleerde in de praktijk te brengen.

Jongeren kunnen ook af en toe een weekend of een paar dagen bij Ipse de Bruggen logeren.

Behandelcentra jeugd

Licht verstandelijk beperkte jongeren met gedragsproblemen kunnen tijdelijk worden opgenomen en behandeld in één van onze behandelcentra in Leiden, Den Haag en Nootdorp. Voor iedere jongere formuleren we samen met hem en zijn ouders haalbare en concrete doelen. Alles wat we doen is daarop gericht. In de groep benutten we iedere situatie om de competenties van jongeren te vergroten. We oefenen op een gewone manier hoe jongeren bijvoorbeeld een gesprek kunnen beginnen. Of we leren hen hoe ze hun kamer schematisch kunnen opruimen. We observeren steeds goed hoe een jongere het doet en hoe hij op ons handelen reageert. Daar sluiten we dan weer op aan.  

Daarnaast volgen jongeren trainingen en individuele therapie. Voorbeelden zijn: trainingen sociale vaardigheden, agressieregulatie of weerbaarheid, cognitieve gedragstherapie en traumaverwerking.

Ouders worden nauw bij de behandeling betrokken en krijgen ook begeleiding, zodat ze mee kunnen veranderen.

Stel je vraag

Heb je een vraag? Vul dan het contactformulier in of bel ons op telefoonnummer (0800) 99 88 777

Vul het contactformulier in
Top