Familie - Overdag in onze centra

Ipse de Bruggen heeft acht kinderdienstencentra voor kinderen tot achttien jaar met een anders verlopende ontwikkeling of een verstandelijke beperking. Daarnaast is er gespecialiseerde opvang na school voor kinderen en jongeren met een lichte verstandelijke beperking en gedragsproblemen.

Kinderdienstencentra

In een kinderdienstencentrum krijgt jouw kind dagbehandeling in combinatie met zorg en onderwijs. We bespreken eerst de hulpvraag met jou en observeren jouw kind goed in de groep. Daarna maken we samen met jou een behandelplan.
We verbeteren, ontwikkelen en onderhouden vaardigheden van jouw kind. In samenspraak met het behandelteam verweven begeleiders de behandeling in een dagelijks programma. Met het kindvolgsysteem ‘Ik Volg Je’ brengen we in beeld hoe we nieuwe stapjes aanbieden en vorderingen toetsen. Als dat nodig is, krijgt jouw kind ook individuele behandeling.
We streven ernaar dat jouw kind rond zijn vijfde of zesde jaar doorstroomt naar (speciaal) onderwijs. Als jouw kind die stap (nog) niet kan maken, krijgt hij in het kinderdienstencentrum onderwijs op maat. Dat doen we samen met scholen voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK). Een aantal kinderdienstencentra biedt ook gespecialiseerde opvang na school.

Gespecialiseerde opvang na school

Heeft jouw kind een (lichte) verstandelijke beperking en loopt hij thuis, op school of in zijn vrije tijd vast? Bijvoorbeeld omdat er conflicten zijn of omdat jouw kind niet luistert? Dan kan gespecialiseerde opvang na school helpen. Hier werken we aan persoonlijke doelen zoals ‘leren omgaan met kritiek’ of ‘het vergroten van zelfvertrouwen’. Dat gebeurt tijdens een dagelijks behandeluur met bijvoorbeeld trainingen in sociale vaardigheden of therapie. Maar uw kind leert vooral veel in de gewone omgang met groepsgenoten en begeleiders. Een gezinsbegeleider kan u als ouders ondersteunen bij de opvoeding.


 

Stel je vraag

Heb je een vraag? Vul dan het contactformulier in of bel ons op telefoonnummer (0800) 99 88 777

Vul het contactformulier in
Top