Update 16-03-2020: Sluiting dagbestedingslocaties


Om besmettingsgevaar door het coronavirus te minimaliseren beperken we het aantal sociale bewegingen. Daarom sluiten we gefaseerd al onze dagbestedingslocaties binnen Volwassenenzorg en Kind & Jeugd. De tijdelijk verblijf locaties worden eveneens gesloten en ook activiteiten op locaties buiten Ipse de Bruggen worden stilgelegd. Uiterlijk 18 maart zijn al deze locaties gesloten.

Winkels, lunchrooms en de bedrijfsrestaurants zijn per direct gesloten voor bezoekers. 

Deze maatregelen gelden in ieder geval tot en met 6 april 2020 en voor alle doelgroepen en leeftijden. 

We begrijpen dat dit een vervelende boodschap is, die ook veel impact kan hebben op alle cliënten en verwanten. Wij zijn van mening dat deze preventieve sluitingen nodig zijn omdat wij te maken hebben met cliënten met een kwetsbare gezondheid, die tot de corona-risicogroepen behoren. Wij trachten hiermee het risico op besmetting voor hen te minimaliseren, en extra personeel in te zetten op de woonlocaties. De vervoersbedrijven waar we mee samenwerken zijn op de hoogte.

Brief naar ouders/wettelijk vertegenwoordigers

We hebben een brief opgesteld voor ouders/wettelijk vertegenwoordigers, waarin zij informatie krijgen over het sluiten van dagbestedingslocaties, tijdelijk verblijf locaties en de kinderdienstencentra. Deze brief wordt vandaag meegegeven aan iedere ouder. Als ouders vandaag niet op de locatie komen, dan wordt de brief ze toegestuurd per email. 

Deze brief vindt u hier

Eerder genomen maatregelen

  • Zorgmedewerkers zullen tot en met 6 april niet deelnemen aan bijeenkomsten die niet direct relevant zijn voor de zorg in de komende weken. Denk hierbij aan congressen, symposia, cursussen, intervisie, scholingen en dergelijk. Dit draagt bij aan het beperken van de risico's op verspreiding van het coronavirus
  • Alle extra activiteiten die mogelijk gemaakt worden door vrijwilligers worden tot en met 6 april stilgelegd. 
  • Kantoormedewerkers en administratieve medewerkers die op locaties werken, werken zoveel mogelijk thuis.
  • Thuisbegeleiders nemen voorafgaand aan hun huisvezoek contact op met de cliënt
  • Om de continuïteit van de zorg te waarborgen komen zorgmedewerkers voor onze cliënten zorgen, behalve wanneer er sprake is van verkoudheid EN/OF hoesten EN koorts (boven de 38°C). Dan blijven ook de zorgmedewerkers thuis. In alle andere gevallen zijn zij aan het werk.
  • Indien een cliënt last heeft van hoesten, benauwdheid en koorts, dan bellen we de medische dienst/huisarts. Bij twijfel wordt de GGD ingeschakeld. Deze bepaalt of testen op corona noodzakelijk is. Bij een positieve uitslag bepaalt de GGD het verdere beleid en geeft instructies.
  • We hebben hygiënerichtlijnen gedeeld, ook in eenvoudige taal, via nieuwsbrieven en posters op alle locaties. We verzoeken iedereen geen handen te schudden en de handen regelmatig te wassen. We vragen bezoekers van locaties niet binnen te komen wanneer zij  gezondheidsklachten hebben.

Tijdelijk projectteam coronavirus

Het projectteam coronavirus, waarin verschillende expertises samenkomen, werkt diverse scenario’s uit. Dit team volgt de ontwikkelingen en adviezen van het RIVM (www.RIVM.nl), de GGD (www.GGD.nl) en de VGN (www.VGN.nl) op de voet. Per dag bekijkt het projectteam of verdere maatregelen noodzakelijk zijn.

Zijn er vragen naar aanleiding van deze informatie?

Bij vragen kunt u contact opnemen met de manager of begeleider van de locatie. Voor algemene vragen over het coronavirus verwijzen we u naar RIVM. Via www.ipsedebruggen.nl houden we u op de hoogte van de laatste stand van zaken. 

 

Ga terug naar overzicht

 

 

Top