Update 03-03-2010: Wat is er aan de hand?

Het Coronavirus, de besmettelijke luchtweginfectie Covid-19, heeft Nederland benaderd.
Het RIVM en de GGD’s hebben in Nederland de regie op het gebied van het voorkomen en bestrijden van infectieziekten. Dat is met het Coronavirus niet anders.

RIVM en GGD informeren de huisartsen en de artsen en medische diensten van verpleeghuizen en zorgorganisatie voor mensen met verstandelijke beperkingen. Al het nieuws staat op de website van het RIVM.

In het kort komt het erop neer dat personen die uit een risicogebied komen, koorts hebben en problemen met de luchtwegen (kortademigheid, hoesten) getest worden als zij contact opnemen met de huisarts of het ziekenhuis. Bij een positieve uitslag volgen quarantaine, ondersteunende behandeling en contactopsporing om erachter te komen waar de infectie is opgedaan en wie er mogelijk besmet zijn geraakt.

Corona en Ipse de Bruggen

Voor Ipse de Bruggen is de kans op besmetting van cliënten en medewerkers moeilijk in te schatten. De meeste cliënten reizen zelf niet of niet veel, maar hebben wel contact met heel veel medewerkers, familie en bezoekers, die wél reizen. Ook zijn een aantal cliënten kwetsbaarder dan de gemiddelde burger. Onze medewerkers adviseren we dringend om niet naar de nu bekende risicogebieden af te reizen. En als zij uit een risicogebied komen, vragen wij hen hun manager op de hoogte te brengen. Ook adviseren wij hen niet te aarzelen om bij de eerste ziekteverschijnselen (koorts en klachten van de luchtwegen) direct contact op te nemen met de huisarts en manager. We vragen hen niet naar het werk te komen totdat duidelijk is of het Coronavirus bij zich dragen. 
Bezoekers zijn welkom op onze locaties. Maar ook hen vragen we dringend, in het belang van onze cliënten, de informatie en de adviezen van GGD en RIVM op te volgen. Bij twijfel verzoeken we om de locaties niet te bezoeken of te overleggen met de betreffende zorgmanager.

Heeft u vragen over de locatie van uw verwant? Neem dan contact op met de locatie zelf. 

Voor meer informatie zijn onderstaande websites te raadplegen:

https://www.rivm.nl/hygiene

https://www.rivm.nl/voorlichtingsfilm-handen-wassen-doe-goed-en-vaak

Informatie over het Coronavirus en quarantainemaatregelen (zie RIVM)

Bij Thuisarts.nl is instructie te vinden over wanneer de huisarts gebeld moet worden bij welke symptomen.
Voor advies /vragen over coronavirus bij de GGD in de regio.
Voor advies over reisbestemmingen.

 

Ga terug naar overzicht 

Top