Manege Craeyenburch

Manege Craeyenburch | Ipse de Bruggen

Welkom op de site van stichting Aangepaste Manege Craeyenburch. De site voor informatie over dagbesteding, huifbed- en paardrijden voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in de regio Nootdorp.Meisje met rolstoel

Ons doel is mensen met een beperking op een zo ontspannen mogelijke manier te laten genieten van de samenwerking tussen mens en paard. Zelf zittend op een paard of al wiegend tijdens het huifbedrijden, het plezier staat voorop.

De ruiters zijn verstandelijk en/of lichamelijk beperkt, hulpbehoevend of vrij zelfstandig. Sinds de opening vijftien jaar geleden, rijden zij onder begeleiding van gediplomeerde instructeurs en koetsiers, die op hun beurt ondersteund worden door een grote groep enthousiaste vrijwilligers. Samen met de betrouwbare pony’s en paarden, die speciaal voor dit werk zijn uitgekozen, zorgen zij er elke keer voor dat het paard- of huifbedrijden een klein feestje is.

De manege is ook een dagbestedingsplek voor mensen met een verstandelijke beperking en een leerplek voor stagiaires. Dit alles maakt onze manege een fijne plek om - ieder op zijn manier - met paardensport bezig te zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over ons | Ipse de Bruggen

Geschiedenis

Als bekroning van het lustrumjaar van Stichting Craeyenburch 1994 werd besloten voor de bewoners een aangepaste manege te bouwen. Tijdens de nieuwjaarsreceptie in dat jaar startte de fondsenwerfactie onder het motto “De Manege Spant de Kroon!” Het streefbedrag was 600.000 gulden.

Op 29 mei 1996 was het zover, de bouw van de manege kon beginnen. Na een welkomstwoord van de toenmalige directeur, de heer Ronald Oudshoorn, toog een enthousiast gezelschap naar de bouwgrond. Het grote moment was daar: wijlen burgemeester Schartman en een zestal bewoners kregen een bouwvakhelmen op waarna de eerste paal door hen werd geslagen!

De Nootdorpse Ondernemersvereniging nam indertijd het initiatief tot oprichting van de Vennootschap onder Firma “Initiatief Bouw Manege Craeyenburch”. Deze Vennootschap heeft de manege zonder winstoogmerk gebouwd.

Uiteindelijk werd op 17 april 1997 de aangepaste manege officieel geopend door mevrouw Leemhuis, toenmalig  Commissaris van de Koningin. Een uniek project was gerealiseerd!

Werken bij | Ipse de Bruggen

De medewerkers van de manege houden van mensen en van paarden. De meeste van hen hebben een hippische opleiding, een opleiding bij de Federatie Paardrijden Gehandicapten (FPG) of dierverzorging. Soms in combinatie met een zorgopleiding. 
Op enthousiaste wijze combineren zij hun liefde voor paarden en de begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking in hun werk.

Vrijwilligers

Onze medewerkers krijgen veel hulp van onze vaste groep van vrijwilligers. Bij de manege werkt een groep vaste vrijwilligers. Dankzij hun inzet kunnen wij wekelijks een groot aantal klanten laten genieten van het paardrijden en huifbedrijden. Zonder hun hulp is dit onmogelijk. Onze vrijwilligers zijn allemaal mensen die zich belangeloos inzetten en met veel enthousiasme en respect meehelpen tijdens de lessen en het huifbedrijden. Dit gebeurt altijd onder begeleiding van gediplomeerde instructeurs en gediplomeerde koetsiers. Zij laten ons weten het een zinvolle en leuke vrijetijdsbesteding te vinden, waar zij veel dankbaarheid en gezelligheid voor terug krijgen.

 

Vrijwilligers gezocht - Manege Craeyenburch

 

 

Stage

Op onze manege kun je stage lopen als je een hippische opleiding volgt of een opleiding in de dierenverzorging. Als stagiair(e) heb je recht op een stagevergoeding als het aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • De stage wordt in het opleidingsprotocol als een verplichte stage aangemerkt.
 • De stage duurt langer dan een maand.
 • De stage heeft een minimale omvang van 150 uur.

Geïnteresseerd om ons te versterken als stagiair(e)? Kijk op de website van Werken bij Ipse de Bruggen voor meer informaties over stages.

 

Dagbesteding

 

Bij Aangepaste Manege Craeyenburch bieden wij mensen met een verstandelijke beperking de mogelijkheid om te werken binnen de persoonlijke mogelijkheden. Cliënten verrichten verschillende werkzaamheden in een beschutte en bedrijvige omgeving. De werkzaamheden zijn zeer divers, zoals het uitmesten van de stallen, het bijvullen van hooi, de paarden voeren, de paarden buitenzetten en/of opzadelen. Daarnaast worden er ook andere leuke taken gedaan, bijvoorbeeld het poetsen van het tuig en onderhoudswerkzaamheden. Op dit moment wordt de dagbesteding uitgebreid met nieuwe activiteiten! Hierbij worden er leuke creatieve activiteiten ontwikkeld en gedaan, bijvoorbeeld het maken van kerstpakketten. Hierbij staat een gezellige, veilige en positieve sfeer voorop!  De activiteiten van de dagbesteding worden aangeboden aan zowel intramurale, als externe cliënten.

 

 

 

Beschikbare plekken

 

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit mensen met een verstandelijke beperking die gericht graag werkzaamheden willen verrichten. Aangepaste Manege Craeyenburch heeft een aantal plekken beschikbaar voor cliënten. Hierbij is het volgende belangrijk. De cliënt:

 • Heeft goede fysieke conditie.
 • Kan zelfstandig eenvoudige tot matig moeilijke opdrachten begrijpen en uitvoeren. Hierbij kan je je minimaal 15 minuten focussen op een taak.
 • Kan omgaan met materiaal, zoals scheppen, borstels, rieken, of wil dit leren.
 • Kan gevaarlijke situaties herkennen in verband met de omgang met paarden en gebruik van materiaal.
 • Kan in een kleine groep werken.
 • Kan zelfstandig naar de WC.
 • De mogelijkheid tot meebeleven is aanwezig.
 • Het is mogelijk om een hele dag (9.00-16.00 uur) of dagdeel (9.00-12.00 uur of 13.00-16.00 uur) te werken.

 

Begeleiding

Cliënten worden op een volwassen manier begeleid, waarbij ze gestimuleerd worden in hun zelfstandigheid. De cliënten zullen regelmatig samenwerken en op elkaar zijn aangewezen. Hierbij krijgen zij eigen verantwoordelijkheden voor zowel de sfeer, als voor de werkzaamheden. Wij bieden een zinvolle dagbesteding en geen voorbereiding voor herintreding in de maatschappij.

 

Contact

Heb je zin om bij Aangepaste Manege Craeyenburch te werken? Stuur dan een e-mail met motivatie, aanmeldingsformulier en voorkeur van dagen naar het Aangepaste Manege Craeyenburch: manege.craeyenburch@ipsedebruggen.nl. Bij vragen kunt u bellen naar: 088-9671380. Wij zullen contact met jou opnemen voor een intake. Bij een positieve kennismaking, zullen we gezamenlijk een proefperiode afspreken.

 

 

 

Huifbedrijden | Ipse de Bruggen

Voor deelnemers die niet of moeilijk kunnen paardrijden, is het huifbedrijden een rustgevende en ontspannen manier om contact te hebben met paarden.

Het huifbed is een aangepast rijtuig waar twee even grote pony’s naast elkaar lopen in een hele rustige gelijkmatige stap. Boven de pony’s is een zeil gespannen die net de ruggen van de paarden raken. Het zeil kan versteld worden door middel van riempjes om het hoger of lager boven de pony’s te hangen. De deelnemer ervaart de bewegingen van de pony’s op een prettige manier. De warmte en bewegingen hebben een masserende werking en kunnen een positieve invloed hebben op de bloedsomloop, spijsvertering en verhoogde spierspanning. Het huifbed wordt bestuurd door een gediplomeerd koetsier die hulp krijgt van vrijwilligers. Zij begeleiden de deelnemer vanuit hun rolstoel via de tillift op het huifbed.

De manege heeft de beschikking over twee huifbedden die meerdere malen per week tegelijkertijd rijden. De duur van een rit is 25 minuten. Voor het welzijn en het behoud van onze paarden hebben wij een maximaal gewicht voor onze klant ingesteld van 100 kg. 

 

1 tweespan in plaats van 2

Al enige tijd rijden wij bij de manege met 1 tweespan paarden het huifbed ipv met 2 tweespan paarden. Wij rijden dus met een huifbed minder. Dat betekent dat wij sommige van onze clienten moeten teleurstellen om huifbed te rijden.  

Wij zijn inmiddels al geruime tijd op zoek naar geschikte paarden voor het huifbedrijden. Er zijn verschillende paarden op proef en in training geweest, maar helaas is gebleken dat deze paarden niet voldoende geschikt bleken te zijn voor het werk in het huifbed. De paarden die geschikt zijn voor dit werk zijn moeilijk te vinden.

Wij geven echter niet op en gaan er van uit dat het ons gaat lukken om geschikte paarden te vinden, maar dat vraagt nog meer geduld van jullie. We betreuren het zeer dat het langer gaat duren, maar de zoektocht gaat verder.

 

We houden jullie op de hoogte!

 

Groeten,

 

Het manegeteam.

Paardrijden | Ipse de Bruggen

Onder de deskundige leiding van onze instructeurs wordt bekeken wat voor de ruiter de beste en prettigste manier van paardrijden is. Onze vrijwilligers begeleiden de ruiters tijdens hun les. Soms zijn er meerdere vrijwilligers nodig om de ruiter te ondersteunen.

Een paardrijles duurt 45 minuten en er rijden maximaal vijf ruiters in een les. Dit doen we om het zo overzichtelijk en veilig mogelijk te houden. De ruiters worden ingedeeld naar niveau. Wij hebben een aantal faciliteiten zoals de tillift, een opstapperron, een opstapblok. Ook hebben we aangepaste zadels en teugels voor veilig en comfortabel zitten en rijden.
In de lessen gebruiken we allerlei spelmateriaal als balken, pionnen, ballen en een basketnet. Hiermee stimuleren we spelenderwijs het evenwicht, de lichaamshouding, de oriëntatie en de concentratie. Dit alles gebeurt in een ongedwongen sfeer waarbij ontspanning, genieten en succes ervaringen voorop staan.

Voor het welzijn en het behoud van onze paarden hebben wij een maximaal gewicht voor onze ruiters ingesteld van 85 kg.

Voor het paardrijden hebben wij momenteel overdag en in de avonden nog enkele plekken vrij. Dus heb je altijd al willen paardrijden, vul dan het inschrijfformulier in. We hopen je snel op de manege te zien!

Wil je paardrijden? Schrijf je dan nu in: Inschrijfformulier paardrijden Aangepaste Manege Craeyenburch.

Informatie | Ipse de Bruggen

Lestijden en tarieven

De paardrijlessen vinden wekelijks plaats op een vast tijdstip. Het huifbedrijden vindt om de week plaats op een vast tijdstip. De kosten voor het paardrijden en het huifbedrijden dienen vooraf betaald te worden.

Tarieven

Per 1 januari 2020 zijn de tarieven voor paardrijden € 199,- per kwartaal en voor huifbedrijden € 130 euro per kwartaal.

Lestijden

Paardrijden   (45 minuten)
Maandag   18.30 - 20.45 uur
Dinsdag   14.45 - 17.00 uur
18.30 - 20.45 uur
Woensdag   13.45 - 17.00 uur
Donderdag   10.00 - 12.15 uur
18.30 - 20.45 uur
Vrijdag   10.00 - 12.15 uur
Zaterdag   10.00 - 12.30 uur

 

Huifbedrijden   (25 minuten)
Maandag    
Dinsdag   10.00 - 12.15 uur
Woensdag   10.00 - 12.15 uur
Donderdag   13.30 - 16.00 uur
Vrijdag    

 

Inschrijven

Zodra er zicht is op een plaats nemen wij contact met je op voor een intakegesprek. Daarna spreken we een gratis proefles af. Wanneer de proefles bevalt, kijken we naar een vaste plaatsing.

Huisregels

Aangepaste Manege Craeyenburch is een manege speciaal voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Veiligheid vinden wij erg belangrijk. Daarom gelden de volgende huisregels.

GoldyGoldy
Goldy is een merrie, geboren op 1-5-2004 en staat sinds juli 2015 bij ons. Het is echt een super fijn rijpaard. Doordat ze zo rustig van karakter is en ook graag voor je wil werken is ze geschikt voor elk niveau. Goldy is dan ook echt een aanwinst voor de manege. Goldy is geschonken door de oudercommissie.

     

CassieCassie
Cassie is tinker merrie geboren in de zomer van 2008. Cassie staat sinds augustus bij ons en is een super fijn, rustig paard. Ze heeft vanaf dag één in de lessen meegelopen en doet dit super goed. Ondertussen is ze al helemaal ingebugerd en heeft al vele fans op de manege. Niet zo vreemd gezien het feit dat ze heel betrouwbaar is en ook nog eens een fijn karakter heeft. Cassie is dan ook een goede aanwinst voor onze manege. Dankzij een gift van de stichting welzijnsfonds hebben wij Cassie inclusief zadel kunnen aanschaffen!

MoortjeMoortje
Sinds half april 2014 staat op Craeyenburch ook een leuke, zwarte, bonte tinker merrie op stal. Ze heet Moortje en heeft al twee jaar op een soortgelijke manege gestaan. Moortje is een vriendelijke merrie die erg haar best doet. Ze loopt ondertussen al heel wat lessen mee en is een echte aanwinst voor de manege.

 

DorisDoris
Doris is geboren in mei 2007. Hij is bij ons sinds mei 2013. Doris is een echte alleskunner. Hij heeft voordat hij op de manege kwam van alles gedaan: dressuur, springen en voor de wagen lopen. Doris loopt bij ons mee in de lessen. Dat doet hij erg braaf. Ook los rijden met onze ruiters gaat prima. Verder loopt hij af en toe voor de wagen en ook dat gaat goed. Doris is een betrouwbare pony waaraan onze ruiters nog veel plezier kunnen beleven.

GlettaGletta
Geboren op 1-5- 2006. Gletta is een volle zus van Abby. Bij haar vorige eigenaar heeft Gletta als tweespan voor de wagen gelopen en is als rijpony gebruikt. Beide doe ze erg braaf. Voordat Gletta bij ons kwam heeft ze 1,5 maand in training gestaan voor het huifbed bij Berry van den Bosch. Hij heeft een africhtingsstal en is zeer bekwaam in wat hij doet. Sinds half april (2012) staat ze bij ons op de manege en het is de bedoeling dat ze in het huifbed en in de lessen gaat lopen. Ze moet nog een beetje wennen aan haar nieuwe omgeving maar het is een brave pony. We hopen nog lang plezier van haar te hebben.

 

AbbyAbby
Geboren op 1-3-2004. Ze is een volle zus van Gletta. Je kan goed zien dat het zussen zijn ze lijken op elkaar en houden allebei van knuffelen en veel aandacht. Ze heeft samen met Gletta als tweespan gelopen maar heeft als rijpaard nog niet zoveel ervaring. Ze is ondertussen ook beleerd als rijpony en doet dit erg braaf. Ze is tegelijk met Gletta bij ons gekomen en ook van haar hopen we nog lang plezier te hebben.

NardNard
Deze 9-jarige Merensruin is samen met Nadir als tweespan gekomen. Zijn samen in training geweest voor het huifbed, en omdat ze al jaren samen als tweespan hadden gewerkt, was dat zo gepiept. Nard en Nadir lopen dagelijks in het huifbed, en dat doen ze goed. Nard loopt ook wat in de rijlessen en doet dat zeer braaf.

 

 

Vrienden en bestuur | Ipse de Bruggen

Bestuur Stichting Aangepaste Manege Craeyenburch

De heer W. van der Kooij (voorzitter), directeur Van der Kooij Vastgoed BV
De heer mr. ing. W.J.G. van de Camp, europarlementariër

De heer J.Bartelomij, initiatiefnemer manege en voormalig medewerker Ipse de Bruggen

Bestuur Stichting Vrienden Manege Craeyenburch

De heer W.A.Waayer (voorzitter), directeur aannemingsbedrijf Waaijer
De heer J.Bartelomij (secretaris/penningmeester), initiatiefnemer manege en voormalig medewerker Ipse de Bruggen

De stichting Vrienden Manege Craeyenburch is opgericht in 1997 met als doel aanvullende wensen die buiten de begroting van de manege vallen, mee te helpen realiseren. De vriendenstichting heeft sindsdien een buitenbak weten te realiseren, een opslagplaats voor stro en hooi en de aanschaf van nieuwe inventaris, zoals een landbouwtrekker en een 2e huifbed.

De datum voor de proefjesdag in 2019 is nog niet bekend.

Menke Vos, vrijwillig begeleider: "Ik vind het geweldig om mijn liefde voor paarden met de cliënten van Ipse de Bruggen te delen en te zien hoe vriendelijk cliënten en paarden op elkaar reageren"

Peter Hulst, vrijwillig begeleider

‘Na de vakantie ga ik weer graag naar de manege toe. Ik besef dan hoe ik dit werk en de cliënten en de paarden heb gemist. Ik ben altijd blij dat ik weer terug ben. Via mijn dochter, die bij Ipse de Bruggen werkt, hoorde ik dat de manege vrijwilligers zocht. Toen ik kwam kijken, was ik gelijk verkocht. Ik vind het leuk om met paarden te werken en om flink aan te pakken. Beesten oordelen niet en dit werk houdt me wakker. De manege is ook prachtig. Ik vind het leuk om met cliënten bezig te zijn en hen te helpen bij het paardrijden. Ik had geen ervaring met de doelgroep, maar dat is geen enkel probleem. Ook het team is gezellig. Iedereen weet van aanpakken. Dus ja, ik heb mijn vrijwilligersbaan hier echt gevonden.’

Siobhan Hubers, vrijwillig begeleider

Op de manege is geen dag hetzelfde. Elke week gebeurt er weer wat anders en de sfeer is altijd gezellig. Ik zag in de krant dat de manege vrijwilligers zocht. Ik had nog geen ervaring met cliënten, maar het leek mij heel leuk werk. Omdat ik al jarenlang paardenliefhebber ben, trok het werken met paarden mij natuurlijk ook aan. De combinatie cliënten en paarden is superleuk. Het geeft mij een goed gevoel om te zien dat de cliënten zo genieten van het paardrijden. Het verzorgen van de paarden en de andere klussen doe ik ook met veel plezier. De gezellige sfeer maakt het allemaal nog extra leuk. Sommige vrijwilligers ontmoet ik ook buiten het werk en ik kan het ook prima vinden met het team. En: we worden als vrijwilligers gewaardeerd voor wat we doen!’

Menke Vos, vrijwillig begeleider

‘Ik vind het geweldig om mijn liefde voor paarden met de cliënten van Ipse de Bruggen te delen en te zien hoe vriendelijk cliënten en paarden op elkaar reageren. Mijn werkzaamheden bestaan uit het begeleiden van de cliënten bij het huifbedrijden, het poetsen en het optuigen van de paarden. Ook begeleid ik ruiter of paard bij de lessen. Vaak maken we nog even tijd om samen de paarden te aaien of de lange manen in te vlechten. Het is vooral heel gezellig vrijwilligerswerk, zeker voor een paardengek als ik. Vanaf dag 1 ben ik onder de indruk van de professionaliteit van de medewerkers en de klasse van de manege. Iedereen gaat heel zorgvuldig en liefdevol met de cliënten om. Het is er netjes en schoon, de paarden worden goed verzorgd en het materiaal is keurig onderhouden. Ook als vrijwilliger voel ik mij echt gewaardeerd. Regelmatig maak ik wat bijzonders mee. Laatst waren de koetsier en ik uit volle borst aan het zingen. ‘Vind je het mooi?’, vroegen we aan onze enthousiaste cliënt die altijd overal voor in is. Dit keer zei hij volmondig nee. Toen hebben we maar niet meer gezongen.’

Heb je vragen of opmerkingen? Vul dan dit contactformulier in. Wij beantwoorden jouw vraag zo snel mogelijk.

Onder de aandacht

Braderie Naaldwijk | Ipse de Bruggen

Braderie Naaldwijk

<p>Woensdag 17 augustus zijn wij van de partij op de grote en gezellige Braderie van Naaldwijk</p>
Lees meer
Koning bij jubileumconcert Jostiband Orkest! | Ipse de Bruggen

Koning bij jubileumconcert Jostiband Orkest!

Zijne Majesteit de Koning woont maandagavond 5 september in Ziggo Dome in Amsterdam het jubileumconcert bij van het 50-jarige Jostiband Orkest. Het orkest is onderdeel van Ipse de Bruggen, een zorgorganisatie…
Lees meer
BPD zet kinderbehandelcentrum Zonnehof in het zonnetje | Ipse de Bruggen

BPD zet kinderbehandelcentrum Zonnehof in het zonnetje

Voor de jaarlijkse MVO-dag (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) heeft projectontwikkelaar BPD dit jaar gekozen voor het Kinderbehandelcentrum (KDC) Zonnehof in Vlaardingen. Het KDC kreeg een dag hulp…
Lees meer
Top