Fedde en de Wet zorg en dwang

04-11-2019 |

Fedde* is 42 jaar en woont bij Ipse de Bruggen. Als het voor Fedde niet duidelijk is wat er van hem wordt verwacht, raakt hij in paniek. Fedde wordt dan boos en kan fysiek heftig reageren. Of hij loopt weg.
 
Fedde snoezelt graag op de woning, het helpt hem ontspannen. Uit veiligheid voor zijn medebewoners snoezelde hij in zijn eentje. Daarnaast ging de deur van de snoezelruimte op slot om te voorkomen dat Fedde weg zou lopen. Op een gegeven moment merkte het team begeleiders dat Fedde het snoezelen niet meer prettig vond; hij rammelde aan de deur en schreeuwde veel. Het snoezelen bezorgde Fedde dus niet langer ontspanning maar onrust.
 
Samen met de familie van Fedde, de persoonlijk begeleider en de zorgmanager besprak de gedragskundige waar de spanningsopbouw vandaan kwam. Al snel werd duidelijk dat het niet om de snoezelactiviteit ging, maar om het sluiten van de deur. Dit was in dit geval de onvrijwillige zorg. 
 
Gezamenlijk zijn betrokkenen op zoek gegaan naar alternatieven. Ze bekeken hierbij welk alternatief Fedde het minst benadeelde en welke risico’s daaraan waren verbonden. En zo werd besloten om een deurverklikker op de deur van de snoezelruimte te zeten. Dit geeft Fedde de mogelijkheid om zelfstandig uit de ruimte weg te gaan en tegelijkertijd wordt zo de groepsbegeleiding geïnformeerd.
 
Deze situatie wordt nu drie maanden uitgeprobeerd en daarna geëvalueerd. Mocht de deurverklikker niet afdoende zijn, kan overwogen worden om een GPS tracker voor Fedde aan te schaffen.
 
Het zoeken naar alternatieven die de cliënt het minst benadelen en het bewust én zo kort mogelijk inzetten van onvrijwillige zorg is de beweging die de nieuwe Wet zorg en dwang wil bevorderen. Het volgen van het Wzd stappenplan is een goede aanvulling op de huidige werkwijze als het gaat om het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen.
 
Meer weten over de Wet zorg en dwang?
*Deze casus is gebaseerd op praktijksituaties, de naam Fedde is gefingeerd.  
 
Terug naar het overzicht
Top