Veelgestelde Vragen

Bekijk hier alle veelgestelde vragen. Heb je toch nog een andere vraag? Vul dan het contactformulier in.

Financiering

Moet ik een eigen bijdrage betalen wanneer ik kom logeren?

Als je logeert bij Ipse de Bruggen is er geen eigen bijdrage, wanneer je een beschikking jeugd hebt.

Lees meer
Krijg ik een behandeling vergoed wanneer ik niet bij Ipse de Bruggen woon?

Als je niet bij Ipse de Bruggen woont, maar je wilt wel een paramedische behandeling zoals fysiotherapie of logopedie dan is dit mogelijk.

Lees meer
Wie regelt de indicatie?

De gemeente waar je woont, regelt de indicatie voor mensen onder de 18 jaar.

Lees meer
Geldt een eigen bijdrage ook bij de Jeugdwet?

Nee. De eigen bijdrage geldt niet bij de Jeugdwet.

Lees meer
De indicatie loopt af, hoe kan ik deze verlengen?

Loopt je indicatie af en wil je deze verlengen? Neem contact op via  het contactformulier of bel naar  0800 - 99 88 777 (tussen 8.00 en 17.00 uur).

Lees meer
Hoe weet ik welke beschikking er is afgegeven?

Als je wilt weten welke beschikking is afgegeven, kun je het beste contact opnemen via het contactformulier of bel naar  0800 - 99 88 777 (tussen 8.00 en 17.00 uur).

Lees meer
Hoe weet ik tot wanneer de beschikking geldig is?

Om te weten tot wanneer de beschikking geldig is, kun je contact opnemen via  het contactformulier of bel naar  0800 - 99 88 777 (tussen 8.00 en 17.00 uur).

Lees meer
Hoe weet ik of de beschikking binnen is?

Om te weten of de beschikking binnen is, kun je contact opnemen via het contactformulier of bel naar  0800 - 99 88 777 (tussen 8.00 en 17.00 uur).

Lees meer

Van aanmelding tot en met plaatsing

Hoe kan ik een logeerplek regelen?

De aanmelding voor een logeerplek kan via het aanmeldformulier. Hier heb je een indicatie Wet langdurige zorg (Wlz) voor nodig.

Lees meer
Hoe verloopt het proces van aanmelding tot en met plaatsing?

Voor een aanmelding van kinderen onder de 18 jaar is een beschikking van de gemeente nodig. Maar ook een ID bewijs en de verzekeringsgegevens.

Lees meer
Is er een wenperiode bij het Kinderdienstencentrum (KDC)?

Ja. In overleg met ouders is er een wenperiode bij het Kinderdienstencentrum (KDC).

Lees meer
Ik wil een intakegesprek plannen, kan dat?

Voor het plannen van een intakegesprek kun je contact opnemen via  het contactformulier of bel naar  0800 - 99 88 777 (tussen 8.00 en 17.00 uur). 

Lees meer

Ambulante zorg

Komt het CIDB voor een behandeling thuis, als ik niet bij Ipse de Bruggen woon?

Het Centrum voor Centrale Integrale Diagnostiek en Behandeling (CIDB) biedt ook behandeling bij iemand thuis.

Lees meer
Wat is ambulante zorg?

Met ambulante ondersteuning leer je thuis, in de peuterspeelzaal, op school of in je werkomgeving bepaalde vaardigheden. Bijvoorbeeld koken, je geld beheren, je agenda goed bijhouden of je huis of kamer schoonmaken.

Lees meer
Waar wordt ambulante zorg geboden?

Ambulante zorg wordt op verschillende plekken geboden. Zoals op school, thuis, op je dagbesteding of je werk.

Lees meer
Welke ambulante behandelingen biedt het CIDB?

In het Centrum voor integrale diagnostiek en behandeling (CIDB) werkt een team van deskundigen, zoals een arts voor verstandelijk gehandicapten, een orthopedagoog en psycholoog (gedragsdeskundigen),ergotherapeut, logopedist, dietist, arts verstandelijk gehandicapten en fysiotherapeut.

Lees meer

Zorgaanbod

Hoe vaak mag ik komen logeren?

Hoe vaak je kan komen logeren is afhankelijk van je indicatie/beschikking, woonplaats en hulpvraag.

Lees meer
Hoe is het vervoer geregeld wanneer ik kom logeren?

Als je komt logeren bij Ipse de Bruggen, dan zit hier geen vervoersindicatie bij. Maar als je ook naar een kinderdienstencentrum (KDC) of een dagcentrum gaat, dan zit daar een vervoersindicatie bij.

Lees meer
Welke locatie is geschikt voor mijn kind/familielid?

Om erachter te komen welke locatie het meest geschikt is voor je kind kun je contact opnemen met de Trajectbegeleider.

Lees meer
Zijn jullie open tijdens de schoolvakanties?

Tijdens de schoolvakanties zijn de Kinderdienstencentra (KDC) open. De Buitenschoolse opvang (BSO) is niet alle dagen en weken open.

Lees meer
Welke producten biedt het Centrum voor integrale diagnostiek en behandeling (CIDB) voor kinderen?

Het Centrum voor integrale diagnostiek en behandeling (CIDB) biedt verschillende producten voor kinderen en volwassenen. Zoals paramedisch, vaktherapie, arts verstandelijk gehandicapten (AVG) en GK (diagnostiek).

Lees meer
Is er opvang voor of na schooltijd bij het Kinderdienstencentrum (KDC)?

Op dit moment is er geen opvang voor of na schooltijd bij het Kinderdienstencentrum (KCD).

Lees meer
Kunnen jullie helpen met opvoedkundige vragen?

Ipse de Bruggen biedt hulp op het gebied van opvoedkundige vragen. Zo kan onze praktische pedagogische gezinsbehandeling of intensieve orthopedische gezinsbehandeling helpen met concrete opvoedadviezen.

Lees meer

Behandeling

Waar en wanneer worden de behandelingen geboden?

Dit is afhankelijk van je situatie. In overleg met de behandelcoördinator wordt bepaald waar en wanneer de behandelingen geboden worden.

Lees meer
Wie bepaalt welke behandeling nodig is?

De persoon die de beschikking/verwijzing afgeeft, bepaalt welke behandeling je nodig hebt. Dit gebeurt in overleg met de behandelcoördinator en je ouders/wettelijk vertegenwoordigers.  

Lees meer
Welke behandelingen zijn er voor kinderen?

We hebben verschillende behandelingen voor kinderen. Zoals fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, spel en ontwikkelingsonderzoeken. (productenboek toevoegen)

Lees meer
Wanneer start een behandeling?

Op het Kinderdienstencentrum (KDC) is de eerste vier maanden een observatieperiode. Hierna wordt besproken welke behandelingen ingezet kunnen worden.

Lees meer
Hoe worden we als ouders/wettelijk vertegenwoordigers betrokken bij behandelingen?

Wij willen de ouders/wettelijk vertegenwoordigers zoveel mogelijk betrekken bij de behandelingen door middel van overleg, intakegesprekken en evaluatiegesprekken.

Lees meer

Alles

Kan iemand met een jeugdbeschikking in crisis geplaatst worden?

Ja dat kan. Dit is afhankelijk van de gemeente waar je woont. Er zijn verschillende (on)mogelijkheden.

Lees meer
Wij zijn gescheiden. Krijgen wij apart gesprekken?

Wij zijn gescheiden. Onze zoon zit op de naschoolse dagbehandeling en wij krijgen ouderbegeleiding, maar ik wil niets meer met mijn ex te maken hebben. Krijgen wij apart gesprekken? Ipse de Bruggen vindt het belangrijk dat beide ouders, indien mogelijk, bij de behandeling van hun kind betrokken zijn.

Lees meer
We hebben geen vat op onze zoon. Kun je met hem praten?

Onze zoon van 20 jaar met een lichte verstandelijke beperking heeft geen werk en past zich totaal niet aan onze huisregels aan. Hij is ’s nachts op pad en ligt overdag veel op zijn bed. We hebben geen vat op hem. Kun je met hem praten?

Lees meer
Onze zoon is regelmatig dwars en heeft woedeaanvallen.

Komt dit nu door zijn lichte verstandelijke beperking of is hij gewoon aan het puberen?

Lees meer
Mijn dochter wil geen hulp, maar thuis gaat het niet langer. Kunnen we toch hulp krijgen?

Veel jongeren zeggen eerst geen hulp te willen. Zij zien hun eigen aandeel niet of nauwelijks in de problemen thuis of zijn bang voor het onbekende. Een gezinsbegeleider van Ipse de Bruggen kan met u in gesprek gaan over de problemen thuis. 

Lees meer
Mijn zoon krijgt psychomotorische therapie. Wat is dat?

Psychomotorische Therapie (PMT) is een behandelvorm voor mensen met psychosociale en/of psychiatrische problemen, gericht op lichaamservaring en/of het handelen in bewegingssituaties.

Lees meer
Mijn kind gaat naar een behandelcentrum. Wanneer kan ik mijn kind zien?

Ipse de Bruggen vindt het contact tussen ouders en kind van groot belang.

Lees meer
Wij hebben twijfels over de IQ-test van onze dochter.

Wij denken dat zij onvoldoende haar best heeft gedaan tijdens het onderzoek. Kan zij bij Ipse de Bruggen opnieuw getest worden? Regelmatig krijgen wij het verzoek om een IQ-test opnieuw te verrichten, omdat ouders twijfels hebben bij de uitkomst van het IQ-onderzoek.

Lees meer

Verwijzers 18+

Verwijzers - Wij zijn gescheiden. Krijgen wij apart gesprekken?

Wij zijn gescheiden. Onze zoon zit op de naschoolse dagbehandeling en wij krijgen ouderbegeleiding, maar ik wil niets meer met mijn ex te maken hebben. Krijgen wij apart gesprekken? Ipse de Bruggen vindt het belangrijk dat beide ouders, indien mogelijk, bij de behandeling van hun kind betrokken zijn.

Lees meer
Verwijzers - We hebben geen vat op onze zoon. Kun je met hem praten?

Onze zoon van 20 jaar met een lichte verstandelijke beperking heeft geen werk en past zich totaal niet aan onze huisregels aan. Hij is ’s nachts op pad en ligt overdag veel op zijn bed. We hebben geen vat op hem. Kun je met hem praten?

Lees meer

Verwijzers 7-12 jaar

Verwijzers - Wij hebben twijfels over de IQ-test van onze dochter.

Wij denken dat zij onvoldoende haar best heeft gedaan tijdens het onderzoek. Kan zij bij Ipse de Bruggen opnieuw getest worden? Regelmatig krijgen wij het verzoek om een IQ-test opnieuw te verrichten, omdat ouders twijfels hebben bij de uitkomst van het IQ-onderzoek.

Lees meer
Verwijzers - Mijn kind gaat naar een behandelcentrum. Wanneer kan ik mijn kind zien?

Ipse de Bruggen vindt het contact tussen ouders en kind van groot belang.

Lees meer
Verwijzers - Mijn zoon krijgt psychomotorische therapie. Wat is dat?

Psychomotorische Therapie (PMT) is een behandelvorm voor mensen met psychosociale en/of psychiatrische problemen, gericht op lichaamservaring en/of het handelen in bewegingssituaties.

Lees meer

Verwijzers 13-18 jaar

Verwijzers - Mijn dochter wil geen hulp

Veel jongeren zeggen eerst geen hulp te willen. Zij zien hun eigen aandeel niet of nauwelijks in de problemen thuis of zijn bang voor het onbekende. Een gezinsbegeleider van Ipse de Bruggen kan met u in gesprek gaan over de problemen thuis. 

Lees meer
Verwijzers - Onze zoon is regelmatig dwars en heeft woedeaanvallen.

Komt dit nu door zijn lichte verstandelijke beperking of is hij gewoon aan het puberen?

Lees meer

Familie 18+

Familie - We hebben geen vat op onze zoon. Kun je met hem praten?

Onze zoon van 20 jaar met een lichte verstandelijke beperking heeft geen werk en past zich totaal niet aan onze huisregels aan. Hij is ’s nachts op pad en ligt overdag veel op zijn bed. We hebben geen vat op hem. Kun je met hem praten?

Lees meer
Familie - Wij zijn gescheiden. Krijgen wij apart gesprekken?

Wij zijn gescheiden. Onze zoon zit op de naschoolse dagbehandeling en wij krijgen ouderbegeleiding, maar ik wil niets meer met mijn ex te maken hebben. Krijgen wij apart gesprekken? Ipse de Bruggen vindt het belangrijk dat beide ouders, indien mogelijk, bij de behandeling van hun kind betrokken zijn.

Lees meer

Familie 13-18 jaar

Familie - Onze zoon is regelmatig dwars en heeft woedeaanvallen.

Komt dit nu door zijn lichte verstandelijke beperking of is hij gewoon aan het puberen?

Lees meer
Familie - Mijn dochter wil geen hulp, maar thuis gaat het niet langer. Kunnen we toch hulp krijgen?

Veel jongeren zeggen eerst geen hulp te willen. Zij zien hun eigen aandeel niet of nauwelijks in de problemen thuis of zijn bang voor het onbekende. Een gezinsbegeleider van Ipse de Bruggen kan met u in gesprek gaan over de problemen thuis. 

Lees meer

Familie 7-12 Jaar

Familie - Mijn zoon krijgt psychomotorische therapie. Wat is dat?

Psychomotorische Therapie (PMT) is een behandelvorm voor mensen met psychosociale en/of psychiatrische problemen, gericht op lichaamservaring en/of het handelen in bewegingssituaties.

Lees meer
Familie - Mijn kind gaat naar een behandelcentrum. Wanneer kan ik mijn kind zien?

Ipse de Bruggen vindt het contact tussen ouders en kind van groot belang.

Lees meer
Familie - Wij hebben twijfels over de IQ-test van onze dochter.

Wij denken dat zij onvoldoende haar best heeft gedaan tijdens het onderzoek. Kan zij bij Ipse de Bruggen opnieuw getest worden? Regelmatig krijgen wij het verzoek om een IQ-test opnieuw te verrichten, omdat ouders twijfels hebben bij de uitkomst van het IQ-onderzoek.

Lees meer

Stel je vraag

Heb je een vraag? Vul dan het contactformulier in of bel ons op telefoonnummer (0800) 99 88 777

Vul het contactformulier in
Top