Veelgestelde Vragen

Aanmelden

Hoe meld ik mij aan?

Je hebt eerst een geldige indicatie of beschikking nodig. Die vraag je aan bij de gemeente of via Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) Als je het hebt ontvangen, kun je je aanmelden via ons aanmeldformulier. 

Lees meer
Hoe weet ik welke woning geschikt is?

Wil je weten welke woning het beste bij je past? Neem dan contact op via  het contactformulier of bel naar  0800 - 99 88 777 (tussen 08.00 en 17.00 uur).

Lees meer
Ik wil een woning bekijken. Kan dit?

Wanneer je een woning wilt bekijken is het de bedoeling dat je eerst contact opneemt met de afdeling zorgbemiddeling. Een zorgbemiddelaar onderzoekt welke woning het beste past bij iemand en op basis daarvan kan er een afspraak worden gemaakt bij een woning.  Je kan contact opnemen via het contactformulier of bel naar 0800 - 99 88 777 (tussen 08.00 en 17.00 uur).

Lees meer
Ik weet niet goed welke zorg het best passend is. Wie kan mij hiermee helpen?

Wanneer je hulp nodig hebt met het helder krijgen van vragen. Zoals welke zorg en ondersteuning het best passend is. Dan kan je contact opnemen met een cliëntondersteuner.

Lees meer
Kan ik mij vrijwillig aanmelden bij Schakenbosch?

Je kan je niet vrijwillig aanmelden voor Schakenbosch. Bij Schakenbosch verblijf je met een machtiging besloten uithuisplaatsing.

Lees meer
Wat is de status van mijn aanmelding?

Wil je weten wat de status is van je aanmelding? Neem dan contact op via het contactformulier of bel naar 0800 - 99 88 777 (tussen 08.00 en 17.00 uur).

Lees meer
Kan ik me aanmelden met een rechterlijke machtiging?

Wanneer er sprake is van een rechterlijke machtiging kan je je aanmelden bij Ipse de Bruggen mits er een indicatie is. Een indicatie kan worden aangevraagd bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).

Lees meer
Hoe meld ik me aan voor een behandeling?

Wil je je aanmelden voor een behandeling? Vul dan het contactformulier in.

Lees meer
Ik woon in het buitenland en wil mij aanmelden bij Ipse de Bruggen

Woon je in het buitenland en wil je je voor zorg of behandeling aanmelden? Dan heb je een geldige Nederlandse indicatie nodig.

Lees meer
Wat is een onafhankelijk cliëntondersteuner?

Iedereen met een indicatie voor Wet langdurige zorg, heeft recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Onafhankelijke cliëntondersteuning is ondersteuning bij het regelen van zorg en het maken van afspraken hierover.

Lees meer

Overigen

Ik heb het zorg en dienstovereenkomst (ZDO) niet ontvangen. Kan deze toegestuurd worden?

Neem contact op via het contactformulier of bel naar 0800 - 99 88 777 (tussen 08.00 en 17.00 uur). Hier kan je verder geholpen worden met deze vraag.

Lees meer
Bieden jullie ook specifieke zorg aan dove cliënten?

Wij hebben een locatie speciaal voor dove cliënten, Centrum Campus Oosterheem in Zoetermeer.

Lees meer

Financiering

Ik heb een vraag over een factuur

Wanneer je een factuur hebt ontvangen en hier een vraag over hebt neem dan contact op via het contactformulier of bel naar 0800-99 88 77 (tussen 08.00 en 17.00 uur).

Lees meer
Ik heb vragen over de gewijzigde tarieven

Voor vragen over de gewijzigde tarieven kun je contact opnemen met de Zorgmanager van de locatie waar de zorg wordt geboden.

Lees meer
Kan ik de arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) vanuit de zorgverzekering vergoed krijgen?

Nee de arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) zit niet in het pakket van de zorgverzekering. Er zijn wel mogelijkheden om dit vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) vergoed te krijgen.

Lees meer
Wat is er nodig voor een aanvraag aangepaste zorgtoewijzing (AAT)?

Wil je meer informatie over een aanvraag aangepaste zorgtoewijzing (AAT)? Neem dan contact op via het contactformulier of bel naar  0800 - 99 88 777 (tussen 08.00 en 17.00 uur).

Lees meer
Ik wil (nog) niet bij jullie wonen, maar wel zorg afnemen. Hoe kan dit financieel worden geregeld?

Met een AAT (Aanvraag Aangepaste Toewijzing) kun je bijvoorbeeld diagnostiek door een gedragskundige of tijdelijk verblijf zoals logeren aanvragen, terwijl je niet 24 uur per dag bij Ipse de Bruggen woont. Je moet wel een zorgzwaartepakket (ZZP) Wet langdurige zorg (Wlz) hebben.

Lees meer
Waar kan ik een indicatie aanvragen?

Een indicatie kan worden aangevraagd bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) of via Ipse de Bruggen.

Lees meer
Hoe zet ik de indicatie over naar een andere zorgaanbieder?

Om een indicatie over te zetten naar een andere zorgaanbieder, is een AGB-code nodig van de betreffende zorgaanbieder.

Lees meer
Tot wanneer is de indicatie geldig?

Om te weten tot wanneer de indicatie geldig is, kun je contact opnemen met de via het contactformulier of bel naar 0800 - 99 88 777. (tussen 08.00 en 17.00 uur)

Lees meer
Welke indicatie is er afgegeven?

Om te weten welke indicatie er is afgegeven, kun je contact opnemen via het contactformulier of bel naar  0800 - 99 88 777 (tussen 08.00 en 17.00 uur).

Lees meer
Is de zorgtoewijzing of de beschikking al binnen?

Wil je weten of de zorgtoewijzing of de beschikking al binnen is? Neem dan contact op via het contactformulier of bel naar  0800 - 99 88 777 (tussen 08.00 en 17.00 uur).

Lees meer
Is de zorgtoewijzing toereikend?

Wil je weten of de zorgtoewijzing toereikend is? Neem dan contact op via het contactformulier of bel naar 0800 - 99 88 777 (tussen 08.00 en 17.00 uur).

Lees meer
Kunnen twee financieringsvormen naast elkaar lopen?

Wil je weten of twee financieringsvormen naast elkaar kunnen lopen? Neem dan contact op via het contactformulier of bel naar  0800 - 99 88 777 (tussen 08.00 en 17.00 uur).

Lees meer
Ik wil informatie over een indicatie

Wil je weten welke financiering van toepassing is? Of welke indicatie is afgegeven? Is een indicatie niet juist, of ben je geplaatst zonder indicatie? Of heb je een andere vraag over een indicatie?

Lees meer
Hoe vraag ik een rechterlijke machtiging aan?

Wil je een rechterlijke machtiging aanvragen? Kijk dan op de website "Informatiepunt dwang in de zorg" voor meer informatie hierover.

Lees meer
Ik wil informatie over curatele, bewindvoering of mentorschap

Bewindvoering, mentorschap en curatele zijn beschermingsmaatregelen. Ze beschermen de persoon op het gebied waarin hij of zij wilsonbekwaam is.

Lees meer

Onderaanneming

Met wie hebben jullie raamovereenkomsten?

In 2016 hebben wij raamovereenkomsten met Ad Fund, ASVZ, Egelbloem, Gemiva, Hoeve Biesland, Inzowijs, Middin, Philadelphia, 's Heeren Loo, Sprank en Van Oldebarnevelthoeve "de Hichte". Dit kan per jaar verschillen.

Lees meer
Welke vormen van onderaannemerschap zijn er?

Er zijn verschillende vormen van onderaannemerschap. Wanneer een andere organisatie een gedeelte van de zorg voor Ipse de Bruggen doet, is Ipse de Bruggen hoofdaannemer en de andere organisatie onderaannemer.

Lees meer
Wie is er verantwoordelijk voor het vervoer bij een onderaanneming?

Doorgaans is het de zorgaanbieder die over de vervoersindicatie beschikt. Maar het is afhankelijk van de afstand tussen het woon- en dagbestedingsadres.

Lees meer
Wie maakt het contract met een onderaanneming?

Degene die gaat factureren maakt het contract.

Lees meer
Kan ik zelf een contract afsluiten met een andere zorgorganisatie?

Wanneer je een contract wilt afsluiten met een andere zorgorganisatie, dan moet dit in overleg met de Zorgverkoop. Voor onderaanneming zijn er raamovereenkomsten met standaard afspraken.

Lees meer

Zorg algemeen

Ik heb de diagnose SGLVG (Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Gehandicapt). Wat nu?

Wanneer je de diagnose SGLVG (Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Gehandicapt) hebt, kan Ipse de Bruggen je zorg bieden op het gebied van behandeling.

Lees meer
Stel dat een woning toch niet geschikt blijkt en ik ben al geplaatst. Wat dan?

Na overleg met jou, je ouders/wettelijk vertegenwoordigers en de Gedragsdeskundige, kijken we of er een woning is die beter bij je past.

Lees meer
Ik heb een brief van jullie ontvangen, maar mijn gegevens kloppen niet.

Heb je een brief gekregen van ons, maar klopt er iets niet? Neem dan contact op via het contactformulier of bel naar  0800 - 99 88 777 (tussen 08.00 en 17.00 uur).

Lees meer
Welke zorg levert Ipse de Bruggen?

We bieden onder andere langdurige zorg, behandeling, ambulante zorg en dagbesteding.

Lees meer
Wat kan Ipse de Bruggen voor mij betekenen?

Dit is afhankelijk van de hulp en/of zorg/behandelvraag. Wij hebben veel verschillende locaties. In een later stadium van aanmelding kunnen hier wel uitspraken over gedaan worden.

Lees meer

Logeren

Hoe vaak mag ik komen logeren?

Hoe vaak je kan komen logeren is afhankelijk van je indicatie/ beschikking, woonplaats en hulpvraag.

Lees meer
Is er dagbesteding tijdens het logeren?

Doorgaans gaat iemand die bij Ipse de Bruggen logeert al naar dagbesteding of school. In vakantieperiodes kan er op locatie dagbesteding georganiseerd worden.

Lees meer
Hoeveel kinderen logeren er tegelijk?

Elk logeerhuis is uniek. Het aantal loge's is verschillend per huis. Per nacht kunnen er acht tot zestien kinderen logeren.

Lees meer
Heb ik een eigen kamer tijdens het logeren?

Tijdens het logeren heb je altijd je eigen kamer. Maar wanneer je niet komt logeren is deze kamer wel voor iemand anders beschikbaar.

Lees meer
Heb ik dezelfde kamer als ik de volgende keer kom logeren?

Wij proberen je wel in dezelfde kamer te laten logeren, maar we kunnen dit niet garanderen.

Lees meer
Wat moet ik meenemen als ik kom logeren?

Tijdens het logeren neem je je eigen kleding, toiletspullen, eventuele medicatie of incontinentiemateriaal mee.

Lees meer
Welke mogelijkheden heeft Ipse de Bruggen op het gebied van logeren?

Ipse de Bruggen heeft in diverse regio's logeerhuizen. Het is mogelijk om in de weekenden, doordeweeks en in vakanties te logeren. Buiten de logeerhuizen zijn er ook mogelijkheden voor logeren op woonlocaties.

Lees meer
Wat zijn de kosten voor logeren?

De kosten voor het logeren,voor iemand boven de 18 jaar, worden door Ipse de Bruggen afgerekend met het zorgkantoor wanneer er sprake is van zorg in natura (zin).

Lees meer
Is er medische zorg beschikbaar tijdens het logeren?

Wanneer medische zorg noodzakelijk is tijdens het logeren, zal er beroep worden gedaan op de eigen huisarts. Niet op de arts van Ipse de Bruggen.

Lees meer
Hoe kan een logeerplek geregeld worden?

De aanmelding voor een logeerplek kan via het aanmeldformulier. Hier heb je een indicatie Wet langdurige zorg (Wlz) voor nodig.

Lees meer
Welke indicatie heb ik nodig om te logeren?

Om te logeren bij Ipse de Bruggen, heb je een beschikking nodig van een gemeente waar Ipse de Bruggen een contract mee heeft.

Lees meer
Hoe kan een logeerplek financieel geregeld worden?

Wanneer je wilt logeren bij Ipse de Bruggen, kan dit financieel gergeld worden door bijvoorbeeld een beschikking van de gemeente of met een Wet langdurige zorg indicatie (persoonsgebonden budget en zorg in natura).

Lees meer
Moet ik een eigen bijdrage betalen wanneer ik kom logeren?

Als je logeert bij Ipse de Bruggen is er geen eigen bijdrage, wanneer je een beschikking jeugd hebt.

Lees meer

Ambulante zorg

Wat is er nodig om ambulante begeleiding te krijgen?

Voor ambulante begeleiding heb je een geldige indicatie of beschikking nodig.

Lees meer
Waar wordt ambulante zorg gegeven?

Ambulante zorg wordt op verschillende plekken gegeven. Zoals op school, de peuterspeelzaal, kinderdagverblijf. thuis, op je dagbesteding of je werk.

Lees meer
Wat is ambulante zorg?

Met ambulante ondersteuning leer je thuis, in de peuterspeelzaal, op school of in je werkomgeving bepaalde vaardigheden.

Lees meer

Behandeling

Welke ambulante behandelingen biedt het Centrum voor integrale diagnostiek en behandeling (CIDB)?

In het Centrum voor integrale diagnostiek en behandeling (CIDB) werkt een team van deskundigen samen. Zoals een arts voor verstandelijk gehandicapten, een orthopedagoog, psycholoog (gedragsdeskundigen), ergotherapeut, logopedist, diëtist en een fysiotherapeut.

Lees meer
Ik heb dagbesteding bij Ipse de Bruggen. Kan ik ook behandeling krijgen?

Wanneer je dagbesteding hebt bij Ipse de Bruggen kan je ook behandeling krijgen. Wil je meer informatie? Neem dan contact op via 0800 - 99 88 777 (tussen 08.00 en 17.00 uur).

Lees meer
Ik woon bij een andere instelling. Kan ik behandeling krijgen bij Ipse de Bruggen?

Als je bij een andere instelling woont, kan je wel behandeling krijgen bij Ipse de Bruggen.

Lees meer
Komt het Centrum voor integrale diagnostiek en behandeling (CIDB) naar mij toe voor een behandeling?

Het Centrum voor integrale diagnostiek en behandeling (CIDB) biedt ook behandeling bij je thuis, op school, bij het dagcentrum of bij een andere instelling.

Lees meer
Ik wil paramedische behandeling. Kan dit via de zorgverzekering?

Als je niet bij Ipse de Bruggen woont, maar je wilt wel een paramedische behandeling zoals bijvoorbeeld fysiotherapie of logopedie, dan is dit mogelijk.

Lees meer
Wanneer start een behandeling?

De startdatum van een behandeling wordt bepaald bij het intakegesprek.

Lees meer
Wie bepaalt welke behandelingen nodig zijn?

De persoon die de beschikking/verwijzing afgeeft, bepaalt welke behandeling je nodig hebt.

Lees meer
Waar en wanneer worden de behandelingen gegeven?

Dit is afhankelijk van je situatie. In overleg met de behandelcoördinator wordt bepaald waar en wanneer de behandelingen gegeven worden.

Lees meer

Dagbesteding

Als ik bij jullie kom wonen, regelen jullie dan ook dagbesteding voor mij?

Ja. Wanneer je bij Ipse de Bruggen komt wonen, gaan we ook op zoek naar een dagbesteding die goed bij je past.

Lees meer
Wordt het vervoer naar de dagbesteding geregeld?

Vaak wordt er vervoer geregeld vanuit Ipse de Bruggen.

Lees meer
Ik wil (nog) niet bij jullie wonen, maar ik wil wel dagbesteding. Kan dit?

Ja. Je kan dagbesteding afnemen zonder dat je hier woont.

Lees meer
Ik heb ergens anders dagbesteding, maar ik wil ook dagbesteding bij jullie. Kan dit?

Heb je dagbesteding bij een andere zorgaanbieder en wil je ook dagbesteding bij Ipse de Bruggen? Dit kan.

Lees meer
Welke dagbesteding biedt Ipse de Bruggen?

Ipse de Bruggen heeft verschillende soorten dagbesteding.

Lees meer
Wie betaalt het vervoer naar de dagbesteding?

Als je bij Ipse de Bruggen woont en je hebt vervoer nodig naar de dagbesteding, dan bespreek je dit met de locatie waar je woont.

Lees meer
Ik heb dagbesteding bij Ipse de Bruggen, maar ik wil dit ook bij een andere zorgaanbieder. Kan dit?

Dit kan. Maar dit hangt wel af van je indicatie, de zorgaanbieder en de tarieven van de andere zorgaanbieder.

Lees meer
Mijn kind/leerling wil stage lopen bij een dagbesteding. Kan dit?

Om stage te kunnen lopen, is een indicatie nodig van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Of een beschikking van de gemeente.

Lees meer

Crisis opname

Kan iemand die ontslagen is uit een penitiaire inrichting bij jullie worden opgenomen?

Indien er open plekken zijn, biedt Ipse de Bruggen opname mogelijkheden voor mensen die ontslagen zijn uit een penitiaire inrichting.

Lees meer

Wachtlijst en open plek

Ik heb belangstelling voor een open plek. Wanneer kan ik deze komen bekijken?

Heb je belangstelling voor een open plek? Neem dan contact op via het contactformulier of bel naar  0800 - 99 88 777 (tussen 08.00 en 17.00 uur).

Lees meer
Is er een wachtlijst voor behandeling?

Dit is afhankelijk van de behandeling. Wanneer je weet om welke behandeling het gaat, kan een Zorgbemiddelaar hier antwoord op geven.

Lees meer
Hoe lang is de wachtlijst?

De lengte van de wachtlijst is afhankelijk van de locatie. Sta je al op een wachtlijst van een locatie? Neem dan contact op met de Zorgbemiddelaar die contactpersoon is van die locatie.

Lees meer
Wanneer komt er een open plek beschikbaar?

Als je wilt weten wanneer er een plek beschikbaar komt, kan je contact opnemen via het contactformulier of bel naar  0800 - 99 88 777 (tussen 08.00 en 17.00 uur).

Lees meer

Persoonsgebonden budget (pgb)

Wat is het pgb budgethoudersportaal (pgb 2.0) en werkte Ipse de Bruggen hiermee?

Het budgethoudersportaal is een nieuw systeem waarin budgethouders makkelijker pgb-zaken kunnen regelen. Budgethouders, zorgverleners, zorgkantoren, gemeenten en de SVB kunnen allemaal samenwerken in hetzelfde portaal. Op dit moment is er een pilot gestart door de gemeente Westland en zorgkantoor DSW. Vanaf 2019 wordt dit verder uitgebreid.

Lees meer
Waar kan ik de zorgbeschrijving persoonsgebonden budget (pgb) vinden?

De zorgbeschrijving persoonsgebonden budget (pgb) kan je vinden op de website van het zorgkantoor.

Lees meer
Kan ik alle zorg in persoonsgebonden budget (pgb) afnemen?

Niet alle zorg kan in pgb worden afgenomen. Behandeling en behandeling groep (bijvoorbeeld kinderdagcentra, diagnostiek en vormen van therapie) kunnen niet worden afgenomen in pgb.

Lees meer
Kan ik mijn persoonsgebonden budget (pgb) omzetten naar zorg in natura (zin)?

Als je persoonsgebonden budget (pgb) om wilt zetten naar zorg in natura (zin) kan je dit vragen bij het zorgkantoor.

Lees meer
Ik wil gebruik maken van een persoonsgebonden budget (pgb). Hoe doe ik dat?

Wanneer je gebruik wilt maken van een persoonsgebonden budget (pgb), dan heb je hier een indicatie of beschikking voor nodig. Heb je een indicatie Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kan je aan het zorgkantoor vragen om zorg in natura (zin) om te zetten naar persoonsgebonden budget (pgb). Op de website van het zorgkantoor vind je een omzettingsformulier hiervoor. Heb je een jeugdbeschikking? Dan kan je de gemeente vragen een persoonsgebonden budget (pgb) af te geven in plaats van zorg in natura.

Lees meer

Financiering verwijzers

Naar welke AGB-code moet de zorg in natura worden toegewezen?

Om te weten welke AGB-code moet worden toegewezen, kun je contact opnemen via het contactformulier of bel naar 0800 - 99 88 777 (tussen 08.00 en 17.00 uur).

Lees meer
Welke productcode moet worden afgegeven?

Neem contact op via het contactformulier of bel naar  0800 - 99 88 777. (tussen 08.00 en 17.00 uur)  

Lees meer

Eigen bijdrage

Wie betaalt de hulp die thuis wordt gegeven?

Wanneer je thuis hulp nodig hebt, kan dit worden betaald vanuit de Jeugdwet, de Wet langdurige zorg of vanuit de zorgverzekering.

Lees meer
Hoe is de vergoeding vanuit de zorgverzekering voor behandeling? Moet ik een eigen bijdrage betalen?

Voor vragen over hoe een vergoeding werkt, of vragen over de eigen bijdrage bij behandeling, zoals bijvoorbeeld fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, arts verstandelijk gehandicapten (AVG) of diagnostiek door een gedragsdeskundige, kan het beste contact worden opgenomen met de eigen zorgverzekeraar. .

Lees meer
Hoe kan ik mijn eigen bijdrage laten berekenen?

Ga naar de website van het CAK voor informatie over het berekenen van je eigen bijdrage.

Lees meer
Hoe hoog is mijn eigen bijdrage?

Voor informatie over je eigen bijdrage ga je naar de website van het CAK.

Lees meer

Samenwerking

Is er een school aanwezig bij Schakenbosch?

Ja er is een school aanwezig op hetzelfde terein. Deze school, genaamd het Schakenbosch College, maakt onderdeel uit van Horizon Jeugdzorg & Onderwijs. Ze geven hier cluster 4 onderwijs. dat houdt in een praktijkgericht aanbod op het gebied van groen, horeca, hout/metaal, verzorging of repro.

Lees meer

Betrokkenheid ouders/wettelijk vertegenwoordigers

Hoe blijven mijn ouders/wettelijk vertegenwoordigers bij mij betrokken?

Wanneer je bij ons verblijft vinden wij het belangrijk om iedereen om je heen te betrekken bij jou. Daarom werken wij met kernteams.

Lees meer
Top