Ik wil (nog) niet bij jullie wonen, maar wel zorg afnemen. Hoe kan dit financieel worden geregeld?

Met een AAT (Aanvraag Aangepaste Toewijzing) kun je bijvoorbeeld diagnostiek door een gedragskundige of tijdelijk verblijf zoals logeren aanvragen, terwijl je niet 24 uur per dag bij Ipse de Bruggen woont. Je moet wel een zorgzwaartepakket (ZZP) Wet langdurige zorg (Wlz) hebben. Wil je meer informatie? Neem dan contact op via het contactformulier of bel naar  0800 - 99 88 777 (tussen 08.00 en 17.00 uur).

Top