Ik wil gebruik maken van een persoonsgebonden budget (pgb). Hoe doe ik dat?

Wanneer je gebruik wilt maken van een persoonsgebonden budget (pgb), dan heb je hier een indicatie of beschikking voor nodig. Heb je een indicatie Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kan je aan het zorgkantoor vragen om zorg in natura (zin) om te zetten naar persoonsgebonden budget (pgb). Op de website van het zorgkantoor vind je een omzettingsformulier hiervoor. Heb je een jeugdbeschikking? Dan kan je de gemeente vragen een persoonsgebonden budget (pgb) af te geven in plaats van zorg in natura.

Wil je graag zorg in PGB inkopen bij Ipse de Bruggen? Neem dan contact met ons op.

Top