Hoe kan een logeerplek geregeld worden?

De aanmelding voor een logeerplek kan via het aanmeldformulier. Hier heb je een indicatie Wet langdurige zorg (Wlz) voor nodig. Voor cliënten onder de 18 jaar kan de indicatie bij de gemeente worden opgevraagd.

Top