Mijn kind/leerling wil stage lopen bij een dagbesteding. Kan dit?

Om stage te kunnen lopen, is een indicatie nodig van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Of een beschikking van de gemeente. Ipse de Bruggen hanteert de zes kilometer grens. Daarboven valt het buiten ons budget. Wil je meer informatie? Neem contact op via het contactformulier of bel naar 0800 - 99 88 777 (tussen 8.00 en 17.00 uur).

Top