Ik wil informatie over curatele, bewindvoering of mentorschap

Bewindvoering, mentorschap en curatele zijn beschermingsmaatregelen. Ze beschermen de persoon op het gebied waarin hij of zij wilsonbekwaam is. Informatie over curatele, bewindvoering en mentorschap vind je op de website van de rijksoverheid.

Top