Is er medische zorg beschikbaar tijdens het logeren?

Wanneer medische zorg noodzakelijk is tijdens het logeren, zal er beroep worden gedaan op de eigen huisarts. Niet op de arts van Ipse de Bruggen. Wel worden er verpleegtechnische handelingen uitgevoerd in logeerwoningen.

Top