Wat zijn de kosten voor logeren?

De kosten voor het logeren,voor iemand boven de 18 jaar, worden door Ipse de Bruggen afgerekend met het zorgkantoor wanneer er sprake is van zorg in natura (zin). Wanneer je persoonsgebonden budget (pgb) gebruikt, wordt er gefactureerd op basis van een offerte die is samengesteld volgens de tarievenlijst pgb. Voor iemand onder de 18 jaar geldt de Jeugdwet. Dan gaat dit via de gemeente.

Top