Update 26-03-2020: Hoe gaat Ipse de Bruggen om met besmetting met het corona-virus

Op dit moment zijn op een paar woonlocatie's besmetting met het corona-virus geconstateerd bij een aantal cliënten. Op die locatie's zijn beschermende maatregelen afgesproken. 

Communicatie betrokkenen

Naast de ouders/wettelijk vertegenwoordigers van de patiënten zijn ook de ouders/wettelijk vertegenwoordigers van de huisgenoten op de hoogte gebracht. Ook medebewoners zijn hierover geïnformeerd. In verband met de privacy van cliënten en medewerkers wordt er niet in detail op de website over gecommuniceerd. 

Bij vermoeden van toekomstige besmettingen

Als er het vermoeden is van besmetting, gaat de zorgmanager in overleg met de gedragskundige en arts. Indien nodig wordt de GGD ingelicht. De GGD neemt bij bevestigde verdenking eventueel een test af. Als uit deze test blijkt dat de cliënt besmet is met coronavirus adviseert de GGD over het verdere beleid in samenwerking met medische dienst of huisarts.

Maatregelen bij besmetting

De arts, gedragskundige en zorgmanager bepalen of de thuis- of verblijfssituatie van de patiënt zich voor quarantaine leent. Voorwaarde voor thuisquarantaine is dat de cliënt thuis verzorgd kan worden en dat contact tussen de patiënt en huisgenoten (zo veel mogelijk) kan worden vermeden. Als dat niet mogelijk is wordt er uitgeweken naar een geschikte locatie in de buurt. 

Terug naar overzicht

Top