Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Begeleider loopt met kind door de gang
Informatiegids KDC

Informatiegids Kinderdienstencentrum, vroegbehandel- en tienergroepen

Meer weten?

Heb je een vraag? Vul vrijblijvend het contactformulier in

of bel naar 0800 99 88 777

Bezoekt je kind een Kinderdienstencentrum (KDC), vroegbehandelgroep of tienergroep? Dan dagen we je kind uit om in een veilige omgeving te spelen en te leren. 

Hoe we dat doen, lichten we toe in de informatiegids KDC, vroegbehandel- en tienergroepen. Hierin staat algemene informatie over Ipse de Bruggen, het Kinderdienstencentrum inclusief de vroegbehandel- en tienergroepen.

Ook staat erin wat wij van jou als ouder verwachten.

Download de informatiegids 

Via de locatie waar het kind naar toe gaat, is de informatiegids in september 2022 naar de ouder(s) toegestuurd. Deze informatiegids is geldig tot en met 31 augustus 2023.

Je kunt de informatiegids ook hier downloaden.