Klachtenregeling

Wij doen onze uiterste best om je de beste zorg te geven. Maar soms kan er ook iets misgaan. Heb je een klacht over onze zorg- en dienstverlening? Of over hoe we je bejegenen? Vertel dat ons dan. Zo kunnen we onze zorg verbeteren.

Heb je een klacht?
Leg deze dan voor aan je persoonlijk begeleider. Als er geen oplossing komt, kun je de manager aanspreken. Vaak is een probleem dan snel verholpen. Als dit niet het geval is, kun je naar de cliëntenvertrouwenspersoon stappen of naar onze klachtenadviseur. In folder Klacht KInd & Jeugd lees je meer informatie over wat je kunt doen als je een klacht hebt.Behandeling meisje

Cliëntenvertrouwenspersonen
Als je niet precies weet wat je met je ontevredenheid of klacht kunt doen, kun je daarover vertrouwelijk praten met de cliëntenvertrouwenspersoon.

Contactgegevens
Telefoon: 088 – 555 10 00
Email: info@akj.nl
Op www.akj.nl vindt je meer informatie. Het AKJ is beschikbaar voor de kinderdienstencentra (KDC's) en Orthopedagogische behandelcentra (OBC's) en ambulante cliënten.
Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, onze vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Ipse de Bruggen

Klachtenadviseur
Naast de vertrouwenspersonen heeft Ipse de Bruggen twee externe klachtenadviseurs: Ineke Renkema en Trudeke van Seumeren. Zij kunnen je op verschillende manieren helpen. Het kan zijn dat je je klacht alleen wilt melden of een signaal af wilt geven. De klachtenadviseurs doen geen uitspraak over wie er gelijk heeft, maar zoekt naar oplossingen waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden. 

Ineke Renkema
Maandag en woensdag bereikbaar
Telefoon: 06 – 83 02 21 70
E-mail: klachtenadviseur@ipsedebruggen.nl

Trudeke van Seumeren 
Dinsdag en donderdag bereikbaar
Telefoon: 06 - 22 84 19 81
E-mail: klachtenadviseur@ipsedebruggen.nl

Klachtenregeling cliënten
Het kan zijn dat je geen gesprek of bemiddeling wenst of dat dit niet tot een oplossing heeft geleid. Je kunt  dan een schriftelijke klacht indienen bij de raad van bestuur. Deze geeft een oordeel over de klacht. De raad van bestuur heeft daarbij de mogelijkheid de klachtencommissie om advies te vragen of de mening van een onafhankelijke deskundige te vragen.

Bij zorg via de Jeugdwet kan de klager een schriftelijke klacht rechtstreeks bij de klachtencommissie indienen. Als de klacht betrekking heeft op de Wet Bopz, dan stuurt de raad van bestuur de klacht door naar de klachtencommissie.

Ipse de Bruggen heeft twee klachtenregelingen: een regeling voor cliënten die vallen onder de Wet langdurige zorg en een voor cliënten die vallen onder de Jeugdwet. Beide regelingen bevatten ook de specifieke procedure voor het indienen van een klacht die betrekking heeft op de Wet Bopz.

Klachtencommissie:
T: 06-33715762
e-mail: klacht.client@ipsedebruggen.nl

Geschillencommissie:
Postbus 90600, 2509 LP Den Haag
T: (070) 310 53 80
www.degeschillencommissiezorg.nl

 

 

Veelgestelde vragen Bekijk alle vragen

Kan iemand met een jeugdbeschikking in crisis geplaatst worden?

Ja dat kan. Dit is afhankelijk van de gemeente waar je woont. Er zijn verschillende (on)mogelijkheden.

Lees meer
Wij zijn gescheiden. Krijgen wij apart gesprekken?

Wij zijn gescheiden. Onze zoon zit op de naschoolse dagbehandeling en wij krijgen ouderbegeleiding, maar ik wil niets meer met mijn ex te maken hebben. Krijgen wij apart gesprekken? Ipse de Bruggen vindt het belangrijk dat beide ouders, indien mogelijk, bij de behandeling van hun kind betrokken zijn.

Lees meer
We hebben geen vat op onze zoon. Kun je met hem praten?

Onze zoon van 20 jaar met een lichte verstandelijke beperking heeft geen werk en past zich totaal niet aan onze huisregels aan. Hij is ’s nachts op pad en ligt overdag veel op zijn bed. We hebben geen vat op hem. Kun je met hem praten?

Lees meer
Onze zoon is regelmatig dwars en heeft woedeaanvallen.

Komt dit nu door zijn lichte verstandelijke beperking of is hij gewoon aan het puberen?

Lees meer
Mijn dochter wil geen hulp, maar thuis gaat het niet langer. Kunnen we toch hulp krijgen?

Veel jongeren zeggen eerst geen hulp te willen. Zij zien hun eigen aandeel niet of nauwelijks in de problemen thuis of zijn bang voor het onbekende. Een gezinsbegeleider van Ipse de Bruggen kan met u in gesprek gaan over de problemen thuis. 

Lees meer
Mijn zoon krijgt psychomotorische therapie. Wat is dat?

Psychomotorische Therapie (PMT) is een behandelvorm voor mensen met psychosociale en/of psychiatrische problemen, gericht op lichaamservaring en/of het handelen in bewegingssituaties.

Lees meer
Mijn kind gaat naar een behandelcentrum. Wanneer kan ik mijn kind zien?

Ipse de Bruggen vindt het contact tussen ouders en kind van groot belang.

Lees meer
Wij hebben twijfels over de IQ-test van onze dochter.

Wij denken dat zij onvoldoende haar best heeft gedaan tijdens het onderzoek. Kan zij bij Ipse de Bruggen opnieuw getest worden? Regelmatig krijgen wij het verzoek om een IQ-test opnieuw te verrichten, omdat ouders twijfels hebben bij de uitkomst van het IQ-onderzoek.

Lees meer

Stel je vraag

Heb je een vraag? Vul dan het contactformulier in of bel ons op telefoonnummer (0800) 99 88 777

Vul het contactformulier in
Top