Gemeenten zijn verantwoordelijk voor veel jeugdhulp

Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten bestuurlijk en financieel verantwoordelijk geworden voor alle jeugdhulp tot 18 jaar. Dit betekent dat Ipse de Bruggen voor veel jeugdhulp afspraken heeft gemaakt voor de zorg van 2015 met de gemeenten in de regio’s waar wij cliënten hebben. Zo heeft Ipse de Bruggen afspraken gemaakt met de gemeenten die vallen onder de volgende vier jeugdhulpregio’s in Zuid-Holland: Haaglanden, Rijnmond, Holland-Rijnland en Midden-Holland. Naast een nieuwe werkwijze en uitgangspunten (zorg zo dicht mogelijk bij de burger organiseren) gaan de afspraken wel gepaard met een korting op het budget.

Deze overgang geldt in ieder geval voor:Jeugdwet

  • De ambulante begeleiding en behandeling voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar met een (licht) verstandelijke beperking;
  • De kinderen en jeugdigen die verblijven op één van de OBC’s (Orthopedagogische Behandelcentra);
  • Een klein deel van de kinderen en jeugdigen die een KDC (Kinderdienstencentrum) bezoeken en niet in aanmerking komen voor de Wlz (Wet langdurige zorg);
  • Jeugdigen die gebruik maken van de naschoolse dagbehandeling;
  • Jeugdigen die gebruik maken van andere diensten op basis van een begeleidingsindicatie, bijvoorbeeld de buitenschoolse opvang en de zaterdagopvang;
  • Jeugdigen die gebruik maken van logeren en niet in aanmerking komen voor de Wet langdurige zorg.

Eigen kracht

De gemeenten willen dat de jeugdhulp verandert. Centraal staat het versterken van de eigen kracht van het kind of de jongere, zijn ouders en hun netwerk. Dat sluit aan bij de visie van Ipse de Bruggen. Wij willen zorgen dat jongeren en ouders zoveel mogelijk zelf de regie houden of krijgen over hun leven. Het vergroten van hun eigen kracht is altijd een doel van onze begeleiding en behandeling. Gemeenten kijken niet alleen naar de jeugdhulpverlening, maar bijvoorbeeld ook naar de mogelijkheden van onderwijs, werk en sport. Als gezinnen met meerdere zorgverleners te maken hebben, wordt (in de toekomst) één gezamenlijk plan voor het gezin opgesteld (één gezin, één plan).

Stel je vraag

Heb je een vraag? Vul dan het contactformulier in of bel ons op telefoonnummer (0800) 99 88 777

Vul het contactformulier in

"Er is veel personeel op de Logeerhof en ze weten precies wat ze doen."

Remi | Ipse de Bruggen
- Remi

Top