Compleet aanbod

Ipse de Bruggen heeft een compleet aanbod voor jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking en bijkomende problemen zoals een psychiatrische stoornis, leer- of opvoedproblemen. De problematiek uit zich vaak in een beperkt sociaal aanpassingsvermogen. We bieden hen begeleiding thuis, dagbehandeling of intensieve behandeling in orthopedagogisch behandelcentra. Daarbij werken we samen met onderwijs, geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg. Ons uitgangspunt is één gezin, één plan.

Voor ouders met een jongere met een (lichte) verstandelijke of meervoudige beperking kan de (lichamelijke) verzorging zwaar vallen. Regelmatig zijn er ook vragen over de toekomst. Op zijn beurt kan de jongere toe zijn aan een eigen leven. Als je deze vragen in jouw praktijk signaleert, is Ipse de Bruggen jouw partner. Wij zoeken samen met jou, de ouders en de jongere een oplossing die hen perspectief biedt.

Doel

In onze behandeling van LVB-jongeren met gedragsproblemen staat het vergroten van de competenties van jongeren en ouders centraal. Met als doel dat ouders hun kind weer zelfstandig kunnen opvoeden of de jongere perspectief krijgt op zo zelfstandig mogelijk wonen.

Extra informatie

Verwijzers - Tijdelijk niet thuis 13-18 jaar

Oudere kinderen willen een eigen leven opbouwen, ook als ze een verstandelijke beperking hebben. Ipse de Bruggen helpt hen op weg naar volwassenheid met woontrainingen en deeltijdwonen. Als het thuis niet lukt, kunnen we jongeren met een lichte verstandelijke beperking en gedragsproblemen tijdelijk intramuraal behandelen in onze orthopedagogische behandelcentra.  Dit is op basis van een verwijzing of beschikking vanuit de Jeugdwet. Jongeren met een verstandelijke beperking kunnen ook bij Ipse de Bruggen wonen.

Lees meer
Verwijzers - Overdag in onze centra 13-18 jaar

Jongeren met een verstandelijke beperking die geen onderwijs volgen, leren praktische vaardigheden en werken aan hun toekomst in speciale tienergroepen in onze kinderdienstencentra. Voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking en gedragsproblemen is er naschoolse dagbehandeling, waar ze bijvoorbeeld hun sociale vaardigheden kunnen verbeteren.

Lees meer
Verwijzers - Hulp thuis en op school 13-18 jaar

Ipse de Bruggen kiest ervoor om jongeren zo lang mogelijk thuis te laten opgroeien en ondersteunt hen daarbij met ambulante begeleiding. Dit sluit aan bij de wens van jongeren en hun ouders.

Lees meer

Veelgestelde vragen Bekijk alle vragen

Verwijzers - Mijn dochter wil geen hulp

Veel jongeren zeggen eerst geen hulp te willen. Zij zien hun eigen aandeel niet of nauwelijks in de problemen thuis of zijn bang voor het onbekende. Een gezinsbegeleider van Ipse de Bruggen kan met u in gesprek gaan over de problemen thuis. 

Lees meer
Verwijzers - Onze zoon is regelmatig dwars en heeft woedeaanvallen.

Komt dit nu door zijn lichte verstandelijke beperking of is hij gewoon aan het puberen?

Lees meer

Stel je vraag

Heb je een vraag? Vul dan het contactformulier in of bel ons op telefoonnummer (0800) 99 88 777

Vul het contactformulier in

"Er is veel personeel op de Logeerhof en ze weten precies wat ze doen."

Remi | Ipse de Bruggen
- Remi

Top