Kansrijk opgroeien

Kinderen met een (lichte) verstandelijke beperking kunnen bij het opgroeien tegen hun grenzen aanlopen. Ze voelen zich niet begrepen en lopen regelmatig op hun tenen. Dat kan leiden tot gedragsproblemen. Thuis, op school of in de vrije tijd. Ipse de Bruggen helpt ouders en kinderen om grip te houden op hun leven en de opvoeding. Dat doen we zoveel mogelijk in het gezin, samen met de school en met jou. Eén gezin, één plan is ons uitgangspunt.

Merk je dat ouders met een kind met een (ernstige) verstandelijke of een meervoudige beperking dreigen vast te lopen, bijvoorbeeld doordat de dagelijkse zorg hen zwaar valt? Of omdat ze behoefte hebben aan meer inzicht in de ontwikkeling van hun kind? Dan overleggen we graag met jou over de mogelijkheden. We kunnen ouders en kinderen op allerlei manieren ondersteunen en adviseren, zodat hun kind optimale kansen krijgt. 

Doel

Ons doel is om ouders en kinderen vertrouwen te geven in de eigen mogelijkheden. We versterken ouders in hun opvoedingskwaliteiten en ontwikkelen de vaardigheden van kinderen. Zo worden ze zelfstandiger of leren ze anders op hun omgeving te reageren.

Extra informatie

Verwijzers - Tijdelijk uit huis 7-12 jaar

Kinderen met een (lichte) verstandelijke beperking kunnen ook (tijdelijk) bij Ipse de Bruggen verblijven. Om ouders even te ontlasten, vaardigheden te leren of intensief aan verandering te werken. Daarnaast hebben we ook woningen voor kinderen vanaf zes jaar.

Lees meer
Verwijzers - Overdag in onze centra 7-12 jaar

In de kinderdienstencentra van Ipse de Bruggen zijn aparte groepen voor kinderen van zes tot twaalf jaar. Er is ook buitenschoolse opvang. Voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking en gedragsproblemen heeft Ipse de Bruggen gespecialiseerde opvang na school.

Lees meer
Verwijzers - Hulp thuis en op school 7-12 jaar

Ouders willen hun kinderen zelf opvoeden en kinderen wonen het liefste thuis. Om dat mogelijk te maken, bieden we hen ondersteuning en begeleiding thuis en op school.

Lees meer

Veelgestelde vragen Bekijk alle vragen

Verwijzers - Wij hebben twijfels over de IQ-test van onze dochter.

Wij denken dat zij onvoldoende haar best heeft gedaan tijdens het onderzoek. Kan zij bij Ipse de Bruggen opnieuw getest worden? Regelmatig krijgen wij het verzoek om een IQ-test opnieuw te verrichten, omdat ouders twijfels hebben bij de uitkomst van het IQ-onderzoek.

Lees meer
Verwijzers - Mijn kind gaat naar een behandelcentrum. Wanneer kan ik mijn kind zien?

Ipse de Bruggen vindt het contact tussen ouders en kind van groot belang.

Lees meer
Verwijzers - Mijn zoon krijgt psychomotorische therapie. Wat is dat?

Psychomotorische Therapie (PMT) is een behandelvorm voor mensen met psychosociale en/of psychiatrische problemen, gericht op lichaamservaring en/of het handelen in bewegingssituaties.

Lees meer

Stel je vraag

Heb je een vraag? Vul dan het contactformulier in of bel ons op telefoonnummer (0800) 99 88 777

Vul het contactformulier in

"Er is veel personeel op de Logeerhof en ze weten precies wat ze doen."

Remi | Ipse de Bruggen
- Remi

Top