Aftrap SCORE onderzoek

20-04-2017 | Organisatie

Aftrap SCORE onderzoek | Ipse de Bruggen

Welke ondersteuning werkt het beste voor cliënten met de indicatie VG ZZP6 en ZZP7?

Het SCORE onderzoek moet de antwoorden bieden. SCORE staat voor Systematische Cliënt Ondersteuning Resultaat Evaluatie. Het onderzoek volgt cliënten voor vier jaar en is op 21 april officieel begonnen met een heuse aftrap samen met de deelnemende zorgorganisaties en de universiteit.

Meerwaarde SCORE onderzoek

Nog nooit eerder is systematisch en wetenschappelijk onderzocht welke ondersteuning het beste werkt en welke ondersteuning zorgt voor een zo goed mogelijke levenskwaliteit van cliënten binnen de intensieve verblijfszorg.

Het SCORE onderzoek gaat daar verandering in brengen. Onderzoekers volgen enkele jaren de ontwikkeling van een grote groep cliënten. Ook kijken ze naar de manier waarop deze cliënten  worden ondersteund.  Aan de hand van vragenlijsten die worden voorgelegd aan alle betrokkenen en onderzoek bij de cliënten zelf komen er gaandeweg goed vergelijkbare gegevens beschikbaar. Met die gegevens kan onderbouwd worden welke behandeling en begeleiding in verschillende situaties en bij uiteenlopende cliënten aantoonbaar het beste werkt.

SCORE onderzoeker Desirée van Winden: ''We merken in de praktijk dat medewerkers vaak al heel goed weten wat werkt voor cliënten waar zij al een langere tijd bij betrokken zijn. Wanneer aan deze medewerkers wordt gevraagd waarom bepaalde ondersteuning wordt ingezet voor een cliënt, blijkt die vraag moeilijk te beantwoorden en is het meer kennis, intuïtie en ervaring wat ervoor zorgt dat op dat moment de juiste ondersteuning wordt geboden. Graag zouden we willen beschrijven wat het beste werkt voor welke cliënt, zodat alle cliënten binnen de intensieve verblijfszorg hiervan optimaal kunnen profiteren.''

Wie doen mee?

Het onderzoek is een samenwerkingsverband met vier zorgorganisaties, namelijk Ipse de Bruggen, De Hartekamp Groep, Ons Tweede Thuis en Cordaan en de afdeling Orthopedagogiek van de Universiteit Leiden. Daarnaast zijn er afspraken met het ROC Mondriaan en het ROC Nova College om de resultaten te implementeren in hun onderwijsprogramma.

Wat gebeurt er met de resultaten?

De onderzoeksresultaten bieden handvatten om cliënten met een intensieve zorgvraag betere kwaliteit van zorg te bieden. De eerste resultaten (o.a. het antwoord op de vraag welke cliënten zijn dat nu in de intensieve zorg) worden in het najaar bekend gemaakt.

Wil je de ontwikkelingen volgen? Ga naar: www.ipsedebruggen.nl/score-onderzoek
Voor cliënten is er een aparte site gemaakt over het SCORE onderzoek: www.wathelptmij.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht

"Op de dag dat ik werd aangenomen voelde ik mij gelijk als een vis in het water."

Nico Hoogervorst, begeleider bij de Houtgroep. | Ipse de Bruggen

- Nico Hoogervorst, begeleider bij de Houtgroep.

Heb je een vraag?

Stel je vraag online of bel
(0800) 99 88 777

Top