Onderzoek naar afbouw antipsychotica bij cliënten

25-07-2017 | Organisatie

Onderzoek naar afbouw antipsychotica bij cliënten | Ipse de Bruggen

Ongeveer een derde van de mensen met een verstandelijke beperking gebruikt antipsychotica, bijvoorbeeld voor gedragsproblemen. Er is geen bewijs dat dit effectief is, wel dat antipsychotica negatieve bijwerkingen hebben. Daarom start het Erasmus MC in september een onderzoek naar hoe antipsychotica bij mensen met een verstandelijke beperking kan worden afgebouwd. Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met Ipse de Bruggen en twee andere zorgorganisaties.

De vakgroep Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten van het Erasmus MC voert het onderzoek uit. De studie, gesubsidieerd door ZonMw, vindt plaats in samenwerking met het GOUD-consortium, een samenwerkingsverband dat bestaat uit de leerstoel Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten en drie zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking: Abrona, Amarant groep en Ipse de Bruggen.

Agressie
Ongeveer een derde van de mensen met een verstandelijke beperking gebruikt antipsychotica. "Antipsychotica worden vaak langdurig off-label, dus buiten de geregistreerde indicaties, voorgeschreven aan mensen met een verstandelijke beperking. Bijvoorbeeld vanwege gedragsproblemen, zoals agressie of zelfverminking - automutilatie. Er is geen bewijs dat dit effectief is. Wel is aangetoond dat er belangrijke bijwerkingen zijn, zoals verhoogd risico voor hart- en vaatziekten en bewegingsstoornissen. De bijwerkingen zijn vaak omkeerbaar na het afbouwen van het antipsychoticum. Maar dit lukt vaak niet. Ons onderzoek richt zich op de vraag waarom afbouwen zo moeilijk is voor veel mensen”, aldus dr. Dederieke Festen van het Erasmus MC, die het onderzoek leidt.

Placebo
De studie houdt in dat twee groepen chronische gebruikers van antipsychotica met elkaar worden vergeleken, gedurende veertig weken. Bij een groep wordt de antipsychotica geleidelijk afgebouwd, bij de controlegroep niet. Festen: "Door dit in een dubbelblinde placebo-gecontroleerde opzet te doen, weten de deelnemers, begeleiders, behandelaars en onderzoekers niet in welke groep zij zitten. Bij beide groepen wordt de uitval bekeken, plus wordt bij alle deelnemers zorgvuldige diagnostiek verricht van gedragsproblemen, slaapproblemen, psychiatrische problemen en het optreden van bijwerkingen en afbouwverschijnselen." Het onderzoek naar afbouw van antipsychotica duurt 36 maanden, de eerste resultaten worden vanaf begin 2020 verwacht.

GOUD
Het onderzoek naar afbouw van antipsychotica is onderdeel van het GOUD onderzoek: Gezond Ouder Worden met een verstandelijke beperking. In de eerste fase werd de gezondheid van ouderen (50+) met een verstandelijke beperking onderzocht. Daarbij werd vastgesteld dat deze ouderen veel gezondheidsproblemen hebben die ook in de algemene bevolking voorkomen, maar dat de gezondheidsproblemen al op jongere leeftijd optreden en ook bijzondere oorzaken hebben. De huidige fase van het GOUD onderzoek richt zich op interventies met het uiteindelijke doel om de gezondheid te verbeteren. Het afbouwen van antipsychotica is zo’n interventie.

Onderzoek
Ipse de Bruggen onderzoekt continu hoe zij de zorg kan verbeteren en beter kan laten aansluiten bij de cliënt. Het SCORE onderzoek, dat onderzoekt welke ondersteuning het beste werkt voor cliënten met een intensieve zorgvraag, valt hier ook onder. De onderzoeken worden qua aanpak en resultaten op elkaar afgestemd.

Terug naar het nieuwsoverzicht

"Op de dag dat ik werd aangenomen voelde ik mij gelijk als een vis in het water."

Nico Hoogervorst, begeleider bij de Houtgroep. | Ipse de Bruggen

- Nico Hoogervorst, begeleider bij de Houtgroep.

Heb je een vraag?

Stel je vraag online of bel
(0800) 99 88 777

Top