Internationale primeur: nieuwe fysiotherapeutische vragenlijst

29-11-2017 | Organisatie

Internationale primeur: nieuwe fysiotherapeutische vragenlijst | Ipse de Bruggen

Vandaag lanceert kinderfysiotherapeut en onderzoeker Sonja Mensch in het Erasmus MC een -internationaal- nieuwe fysiotherapeutische vragenlijst voor kinderen met een ernstig meervoudige complexe beperking. Het meetinstrument, genaamd MOVAKIC, brengt vooral in kaart wat deze kinderen qua beweegvaardigheden wél kunnen leren.

Vandaag lanceert kinderfysiotherapeut en onderzoeker Sonja Mensch in het Erasmus MC een -internationaal- nieuwe fysiotherapeutische vragenlijst voor kinderen met een ernstig meervoudige complexe beperking. Het meetinstrument, genaamd MOVAKIC, brengt vooral in kaart wat deze kinderen qua beweegvaardigheden wél kunnen leren.

Het ene kind met een ernstig meervoudige complexe beperking is het andere niet. Hoe meet je dan de beweegvaardigheden van deze kinderen, met oog voor individuele verschillen? Omdat een dergelijke meetinstrument in binnen- en buitenland niet bestond, ontwikkelde Sonja deze met collega’s.

Sonja: “Met de nieuwe vragenlijst, MOVAKIC (Motorische VAardigheden van KInderen met ernstige meervoudige Complexe beperkingen) geheten, meet je alleen de voor het individuele kind relevante motorische vaardigheden en in hoeverre een kind iets kan. Als een kind bijvoorbeeld nooit staat, wordt dat niet meegenomen in de vragenlijst.”

Hoeveel steun?
Kinderen met ernstig meervoudige beperkingen moeten bij alle activiteiten van het dagelijks leven, zoals tijdens de verzorging en bij het eten en drinken, worden geholpen door anderen. In de nieuwe vragenlijst wordt onder meer stil gestaan bij de hoeveelheid ondersteuning die ouders en verzorgers bieden. “Een vraag is bijvoorbeeld hoeveel steun zij geven als het kind vanuit rugligging omrolt en hoe actief het kind dan is. De vragenlijst richt zich nadrukkelijk niet alleen op de vraag of het kind iets wel of niet kan”, aldus Sonja.

Subtiele veranderingen
“Wij merken nu al dat de nieuwe vragenlijst in de praktijk goed werkt. Een kind was na een scoliose-operatie (rechtzetten van  de rug, red.) meetbaar achteruitgegaan. Maar een half jaar later was zijn motoriek beter dan vóór de operatie. En die vooruitgang groeide elke drie maanden, zo zagen we op de scorelijsten. De verbeteringen zijn vaak subtiel, maar wel onmiskenbaar. En ouders vinden het een winst dat de MOVAKIC-vragenlijst niet gaat over de beperkingen van een kind, maar over wat het wél kan en hoe we daar met alle betrokken aan kunnen werken.”

Meer weten?
MOVAKIC  is na training bruikbaar voor collega (kinder)fysiotherapeuten. De trainingen starten in april 2018. Wil je meer informatie hierover? Mail naar movakic@ipsedebruggen.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht

"Bewegen is gezond! Doe jij met mij mee?"

Moef, bewegingsmascotte Ursula Nieuwveen | Ipse de Bruggen

- Moef, bewegingsmascotte Ursula Nieuwveen

Heb je een vraag?

Stel je vraag online of bel
(0800) 99 88 777

Top