Zorgorganisaties delen ervaringen zelforganisatie

30-11-2017 | Organisatie

Zorgorganisaties delen ervaringen zelforganisatie | Ipse de Bruggen

Op  21 november j.l. organiseerde Ipse de Bruggen voor het 2e jaar op rij de uitwisselingstafel zelforganisatie. In totaal namen er maar liefst 13 verschillende organisaties deel aan de Uitwisselingstafel en 2 Hogescholen en waren er zo’n 95 mensen aanwezig.

Er werd gediscussieerd over een onderwerp dat alle aanwezigen bezig houdt nl Zelforganisatie. De naam verschilt per organisatie, Zelforganisatie, Zelfsturing, Autonome teams, Zelfverantwoordelijke teams, er komen veel varianten voor, maar iedereen bedoelt hetzelfde. Tijdens de Uitwisselingstafel werd er over de grenzen van de eigen organisatie heen gekeken en de focus lag op het gezamenlijk leren en uitwisselen van ervaringen.

Middag voorzitter Paul Pardon leidde de discussie verdeeld over 3 tafels met 12 personen. Iedere tafel discussieerde een half uur.

De eerste tafel was voor de zorgprofessionals van de diverse organisaties. Hier ging men op zoek naar de do’s en don’ts. Ook bleek dat de organisaties in erg uiteenlopende fases van Zelforganisatie zaten en dat de behoefte aan kaders en regels per persoon en per organisatie enorm verschillen.

De tweede tafel was voor de bestuurders/managers en de discussie ging hier vooral over de vraag hoe je als manager toezicht/controle kunt houden onder zelforganisatie. En is dat wel wenselijk? Het blijkt dat het geven van zelfvertrouwen aan de medewerkers (zorgprofessionals) cruciaal is, zij moeten in positie worden gebracht. Het beste uit cliënten naar boven halen, lukt alleen als medewerkers zelf de regie durven pakken.

De derde tafel was een gecombineerde tafel van zorgprofessionals, managers en andere sleutelfiguren en zij concludeerden dat er toch nog te veel gewerkt wordt vanuit een organogram (functies en rollen) terwijl aandacht de sleutel moet zijn. Iedereen zou “Anders vasthouden” van Wouter t Hart moeten lezen!

Marieke Verkerk, projectleider Zelforganisatie sloot het officiële gedeelte af met de mededeling dat Ipse de Bruggen in 2018 de dialoog over Zelforganiseren & Zo wellicht in een andere vorm wil voortzetten. Zij roept de aanwezige organisaties op om zich bij haar te melden als ze daar ideeën over hebben. Dat bleek niet tegen dovemans oren, diezelfde avond meldden 10 organisaties zich.

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht

"De begeleiding zegt wel eens voor de grap dat ik zo langzamerhand bij het meubilair hoor."

Evelien Senneker, volgt dagbesteding bij De Dierenweide Brielle | Ipse de Bruggen

- Evelien Senneker, volgt dagbesteding bij De Dierenweide Brielle

Heb je een vraag?

Stel je vraag online of bel
(0800) 99 88 777

Top