5-jarig jubileum met ‘t Kraaienest

05-03-2018 | Organisatie

5-jarig jubileum met ‘t Kraaienest | Ipse de Bruggen

‘’We maken onze samenwerking meer dan waar’’

Op 4 maart 2013 zijn ’t Kraaienest, school voor zeer moeilijk lerenden en Kinderdienstencentrum (KDC) KleurRijk van Ipse de Bruggen gestart in een nieuw gebouw ‘Kind en Leer’ op terrein Craeyenburch in Nootdorp. Nu zijn we 5 jaar verder en blikken we terug op 5 jaar samenwerking.

Van facilitaire naar inhoudelijke samenwerking
In 2013 werd nog vooral ingestoken op de facilitaire samenwerking in het gebouw. Gebruik maken van elkaars voorzieningen zoals de keuken of elkaars ruimten. Na de opening van het gebouw is al snel gestart met het onderzoeken van inhoudelijke samenwerking: waar kunnen zorg en onderwijs elkaar versterken? 

Voor het KDC was al snel duidelijk dat het belangrijk is dat de cliënten zich kunnen ontwikkelen in schoolse vaardigheden. Een leerkracht van ’t Kraaienest werkt daarom al sinds de start in het gebouw 1 dag per week met diverse cliënten, zodat zij ook regelmatig onderwijs krijgen. Daarentegen heeft een aantal leerlingen van de school naast onderwijs ook een stukje zorg nodig. ’t Kraaienest is daarom gestart met het bieden van een onderwijs-zorg-arrangement binnen de zogenaamde Parallelgroep. In deze groep is naast een leerkracht en een onderwijsassistent ook een zorgkracht vanuit Ipse de Bruggen aanwezig. Samen wordt er gewerkt aan onderwijs- en zorgdoelen.

Meerwaarde
Ingaan op de vraag
Na een aantal jaar werd vanuit de ouders van ’t Kraaienest de vraag naar Gespecialiseerde Opvang Na School (GONS) groter. Ipse de Bruggen heeft gehoor gegeven aan deze vraag en sinds een aantal jaren kunnen leerlingen van ’t Kraaienest op 3 dagen ná schooltijd en in de vakantie terecht bij GONS in hetzelfde gebouw. Hier komen de kinderen na schooltijd of in de vakantie tot rust en kunnen zelf activiteiten kiezen zoals begeleid buitenspelen etc.

Verscheidenheid aan expertise
Zo kunnen de kinderen van school en KDC gebruikmaken van een verscheidenheid aan therapeuten binnen Ipse de Bruggen. Zoals intensieve begeleiding bij de logopedist, fysiotherapeut, ergotherapeut, speltherapeut of psychomotore therapeut. Alle begeleiders hebben een kort lijntje met de groepen, waardoor ook deze samenwerking zorgt voor een optimale ontwikkeling van de kinderen en jongeren.

Zorgonderwijsgroep van start
Precies op 5 maart, het eerste lustrum start nog een nieuwe vorm van samenwerking: een zorgonderwijsgroep, waarbij cliënten van het KDC, die meer uitdaging nodig hebben, een aantal dagen onderwijs in hun groep krijgen. Na de zomer start een leerkracht van de school in deze groep.

Terugblik
In de afgelopen vijf jaar zijn er veel wetswijzigingen geweest op het gebied van onderwijs én zorg: Passend Onderwijs is ingevoerd, de verantwoordelijkheid van de zorg is bij de gemeente komen te liggen (Jeugdwet) en er zijn ontwikkelingen geweest binnen de Wet Langdurige Zorg.

Pieter en Wanda Kunz, ouder van Anna (op de foto): "‘t Kraaienest heeft zich de afgelopen 5 jaar ontwikkeld tot een zeer actieve en open organisatie. Er wordt gezorgd voor de ontwikkeling van de kinderen, ieder op zijn of haar eigen niveau, van speciaal basisonderwijs tot voortgezet speciaal onderwijs. Voor de overgang naar de toekomst, als jong volwassene, zijn tal van creatieve samenwerkingsverbanden aangegaan met bedrijven en maatschappelijke organisaties.
Ook met Ipse de Bruggen is er brede samenwerking en wordt maatwerk geleverd. Dat hebben wij zelf meegemaakt in de zorg voor onze dochter Anna. Enerzijds zeer betrokken leerkrachten en aanvullend individuele begeleiding door Ipse de Bruggen in combinatie met de unieke naschoolse opvang die Ipse de Bruggen verzorgt. Waar nodig kan ook een beroep worden gedaan op allerlei specialisten van Ipse de Bruggen. Hierbij worden de sterke punten van beide organisaties benut in het belang van de kinderen en ter ondersteuning van het onderwijs en de ouders. Dit alles ondanks de soms complexe regelgeving en financieringsvormen. Echter ook daar wordt actief met de ouders gezocht naar passende oplossingen."

Terug naar het nieuwsoverzicht

"In het begin kende ik niemand, nu ken ik iedereen. Daar word ik vrolijk van."

Gino Pietersz, medewerker bediening en keuken bij De Smulhoeve | Ipse de Bruggen

- Gino Pietersz, medewerker bediening en keuken bij De Smulhoeve

Heb je een vraag?

Stel je vraag online of bel
(0800) 99 88 777

Top