Ook dit jaar NL Doet bij Ipse de Bruggen

09-03-2018 | Organisatie

Ook dit jaar NL Doet bij Ipse de Bruggen | Ipse de Bruggen

Op allerlei locaties van Ipse de Bruggen zijn er weer verschillende initiatieven rond de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Zo kwamen o.a. vandaag 2e-jaarsleerlingen van de VMBO school ‘Groene Hart Leerpark’ helpen op onze oude-renlocatie ’t Hof in Zwammerdam. Ook de burgemeester van Alphen aan den Rijn kwam langs.

Het is leuk om de ouderen plezier te bezorgen en het is ook gezellig”, vindt Sam uit J2A van het Groene Hart Leerpark. Samen met Tilda, bewoner van Ipse de Bruggen, probe-ren ze haar bingokaart vol te krijgen.

Ipse de Bruggen had een aanvraag voor deze dag ingediend bij het Leerpark. Sabine Pie-sens, zorgmanager van Ipse de Bruggen: “Vorig jaar waren de leerlingen ook actief tij-dens NLdoet en dat is toen uitstekend bevallen”. Piesens legt uit dat de leerlingen van-daag helpen bij een dagbestedingsactiviteit voor de ouderen van Ipse de Bruggen. We hebben een bingo georganiseerd. Iets waar de bewoners erg naar uit hebben gekeken. Ze is blij dat er zoveel helpende handen zijn, waardoor deze activiteit mogelijk ge-maakt kon worden. “Er zijn veel bewoners die geholpen moeten worden in hun jas en geduwd moeten worden in hun rolstoel. Zonder vrijwilligers kunnen we zoiets niet orga-niseren. Wat mij betreft mag NLdoet wel iedere dag actief zijn.”

Verrijking voor de leerlingen en bewoners
Ook burgemeester Liesbeth Spies is aanwezig om de leerlingen en de bewoners een hart onder de riem te steken. Van alle acties die er in Alphen en omstreken georganiseerd werden, heef ze bewust gekozen om hierbij aanwezig te zijn. “Ik vind het mooi dat scholieren mensen met een verstandelijke beperking misschien wel voor het eerst ont-moeten en dat zij leren omgaan met deze mensen die veel zorg nodig hebben, maar ook een plek in de samenleving hebben.” Piesens beaamt dit, maar benadrukt dat het nor-male mensen zijn, zoals jij en ik. “De meeste bewoners hebben een verstandelijk niveau van een drie/vier-jarige, maar het zijn volwassen mensen met veel levenservaring.”

De sfeer zit er goed in bij de bewoners. Tilda roept enthousiast “bingo” na het eerste goede vakje. Sam en zijn klasgenoten moeten er om lachen. “Dat is toch geweldig”, verklaart Sam. Tilda en de andere bewoners vinden een valse bingo helemaal geen pro-bleem. Uit volle borst zingen ze daarom een liedje. Daarna kan het spel weer verder gaan. Het is duidelijk dat het niet om de prijzen gaat maar om het plezier.

Terug naar het nieuwsoverzicht

"In het begin kende ik niemand, nu ken ik iedereen. Daar word ik vrolijk van."

Gino Pietersz, medewerker bediening en keuken bij De Smulhoeve | Ipse de Bruggen

- Gino Pietersz, medewerker bediening en keuken bij De Smulhoeve

Heb je een vraag?

Stel je vraag online of bel
(0800) 99 88 777

Top