Bijzondere samenwerking co-onderzoeker en cliënt Kim en onderzoeker Marion

17-06-2019 | Organisatie

Bijzondere samenwerking co-onderzoeker en cliënt Kim en onderzoeker Marion | Ipse de Bruggen

Juist in aanloop op de internationale Dag van de Samenwerking op zaterdag 6 juli 2019 zijn cliënt Kim Franse van Ipse de Bruggen en onderzoeker Marion Matthijssen een bijzondere samenwerking gestart. Kim treedt in het onderzoek naar het maken van keuzes door mensen met een verstandelijke beperking namelijk op als co-onderzoeker. En omdat zij zelf een verstandelijke beperking heeft óók als ervaringsdeskundige.

In het onderzoek Op weg naar zelf kiezen van Kim Franse en Marion Matthijssen spelen cliënten met een verstandelijke beperking de hoofdrol. Niet alleen nemen cliënten van Ipse de Bruggen deel aan het onderzoek, maar treedt cliënt Kim op als co-onderzoeker. Zo bepalen Marion van het onderzoeksbureau Disability Studies en Kim samen de thema’s, de vorm van het onderzoek en de inhoud van de gesprekken die worden gevoerd. Ook bespreken zij samen de informatie die zij verzamelen. Marion: “Kim is een absolute ervaringsdeskundige die ik heel hard nodig heb in het onderzoek. En wat haar zo ver brengt is de innerlijke kracht die ze heeft zich ergens in vastbijten, geen slachtoffer zijn, vooruit willen komen, laten zien aan de buitenwereld dat je het kan”.
 
Onderzoeksopzet
In het onderzoek naar zelf kiezen staat het maken van keuzes door cliënten met een verstandelijke beperking centraal. Iedereen heeft te maken met beslissingen in het leven. Als je een verstandelijke beperking hebt, zijn er vaak mensen die je daarbij helpen. Waarin kiezen cliënten zelf en waarin juist niet? En hoe ervaren cliënten de ondersteuning bij het maken van keuzes? En welke factoren zijn van invloed voor begeleiders en verwanten in het ondersteunen bij het keuzes maken van cliënten? Vragen die door middel van het onderzoek moeten worden beantwoord.
 
Interviews en focusgroep
Kim en Marion hebben inmiddels samen de cliënten van Ipse de Bruggen die deelnemen aan het onderzoek in hun eigen woning bezocht en geïnterviewd. Verder is een focusgroep georganiseerd. Hieraan hebben ook ouders van cliënten en persoonlijk begeleiders deelgenomen. Kim heeft bedacht dat het zinvol zou zijn om de cliënten te vragen op een whiteboard met een emoticon aan te geven hoe ze zich voelen en ook om hun leven een rapportcijfer te geven. Vervolgens werd met elkaar gesproken over de onderzoeksvragen.
 
Ervaringsdeskundige
Marion en Kim praten veel over het onderwerp van het onderzoek. Marion realiseerde zich al snel dat zelf keuzes maken in het leven van Kim heel anders gaat dan in haar eigen leven. Ze ervaren samen dat het onderzoek gaat over vrijheid in het algemeen, keuzevrijheid, op eigen kracht kunnen handelen en over zelfredzaamheid. Kim is daarom volgens Marion een enorme verrijking voor dit onderzoek. De komende tijd komt de focusgroep nog tweemaal bijeen. Daarna volgt weer een aantal interviews met cliënten. Eind 2019 worden de resultaten van deze bijzondere samenwerking gepresenteerd.
 
Kim Franse en Marion Matthijsen

Op de foto: Kim Franse (links) en Marion Matthijssen
Terug naar het nieuwsoverzicht
Top