Intensieve gezinsbegeleiding

Word je opgroeiende kind met een lichte verstandelijke beperking snel boos, of luistert hij niet? Of lopen jullie als ouders tegen ander moeilijk gedrag aan? Dan kan een gezinsbegeleider jullie bij de opvoeding begeleiden.

De gezinsbegeleider helpt jullie om met je zoon of dochter te praten en naar elkaar te luisteren. Daarbij kijken we vooral naar wat goed gaat. Dat is vaak méér dan ouders en jongeren zelf denken. Bij deze intensieve orthopedagogische gezinsbehandeling (IOG) komt een gezinsbegeleider wekelijks naar jullie toe. Hij/zij leert jullie om anders op het gedrag van je kind te reageren. Met die steun en praktische tips staan jullie sterker.

Methodiek

  • videohometraining; we nemen dagelijkse situaties met een camera op en bekijken de opnames met jullie. Zo zien jullie wat goed gaat en wat anders kan.
  • gezinstherapie voor jongeren van 12-18 jaar met diverse problemen, waarbij we ons op de hele omgeving richten.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je terecht bij www.ipsedebruggenjeugd.nl.

Top