Ieder mens heeft recht op vrijheid. Vrijheid om te zeggen wat hij wil en om te doen wat hij wil. Dat geldt ook voor jou. Ook als je zorg of begeleiding nodig hebt, mag je zeggen hoe je dat het liefst wil.   

Nieuwe regels

Soms kunnen we niet doen wat jij het liefst zou willen. Omdat iets gevaarlijk is voor jezelf of voor je omgeving. We praten daarover met jou en je wettelijk vertegenwoordiger. We zoeken samen naar een oplossing.  

Als we het niet eens worden heet dat onvrijwillige zorg. In een wet staat welke regels dan gelden. Nu heet die wet de Wet Bopz en vanaf 1 januari 2020 is er de Wet zorg en dwang. De regels in de nieuwe wet lijken heel erg op hoe we bij Ipse de Bruggen al werken. Alleen als het echt niet anders kan, passen we onvrijwillige zorg toe. 

Stappenplan

Wat wel nieuw is, is het stappenplan. Als we het niet eens zijn over begeleiding of zorg, moet van de nieuwe wet een stappenplan worden gevolgd. Het stappenplan bestaat uit verschillende overleggen met deskundigen. Dat zijn mensen zoals je gedragskundige, fysiotherapeut en dokter. Soms vragen we er ook deskundigen bij die niet bij Ipse de Bruggen werken. 

We blijven met jou praten om samen een oplossing te vinden. Als dat niet lukt, kijken we steeds of het minder kan of anders. We maken daar duidelijke afspraken over. We stoppen de onvrijwillige zorg als het niet meer nodig is. 

Voor wie geldt de nieuwe wet?

De Wet zorg en dwang geldt voor iedereen met een Wet langdurige zorg-indicatie. Daar val je onder als je langere tijd zorg nodig hebt. Het maakt niet uit of je bij Ipse de Bruggen woont of thuis. Ook als je geen Wet langdurige zorg-indicatie hebt, kan een dokter bepalen dat Ipse de Bruggen zich voor jou ook aan de nieuwe regels moet houden.  

Informatie voor vertegenwoordigers

Vertegenwoordigers kunnen in dit document lezen wat de belangrijkste onderdelen van de Wet zorg en dwang zijn en wat de nieuwe wet voor hen en hun naasten betekent.

Cliëntenvertrouwenspersoon

Bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg, kun je terecht bij de onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon. De stichting Zorgstem gaat dit vertrouwenswerk voor cliënten en vertegenwoordigers van Ipse de Bruggen uitvoeren. Meer informatie vind je op: https://www.zorgstemvertrouwenspersonen.nl/

 

Lees hier het interview met Ilse van Esch, directeur Zorg, over deze nieuwe wet.

Voor aanvullende informatie over de Wet zorg en dwang bekijk hier de animatievideo van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
 

Top