Zoekresultaten

Resultaten 13 van 67 Hieronder resultaat 0 - 10

Als je kind zich anders ontwikkelt... (Algemene folder)

Als je het gevoel hebt dat je kind zich anders ontwikkelt dan andere kinderen, komt er veel op je af. Praat je kind bijvoorbeeld nog weinig of lijkt hij zich motorisch minder snel te ontwikkelen dan leeftijdsgenoten? Of signaleert het consultatiebureau of de school bepaalde problemen? Het behandelteam Kind & Jeugd van Ipse de Bruggen onderzoekt wat er precies aan de hand is en wat we daaraan kunnen doen.

Download

De gegevens van uw kind vastgelegd: het dossier

Een kind krijgt jeugdhulp op grond van de Jeugdwet. Voor ieder kind dat jeugdhulp ontvangt, wordt een dossier aangemaakt dat alle relevante gegevens over de hulp bevat. In deze factsheet wordt kort aangegeven waar het dossier toe dient, welke gegevens erin staan, welke rechten ouders en kinderen zelf hebben en wat er met het dossier van het kind gebeurt nadat de behandeling beëindigd is.

Download

Hier staan we voor!

Dit boekje gaat over waar wij voor staan: de vertaling van het manifest van heel Ipse de Bruggen naar een paar belangrijke uitgangspunten voor alle medewerkers van het onderdeel Kind & Jeugd van Specialistische Behandeling.

Download

Jeugdhulp op een locatie van Ipse de Bruggen

Als ouder wil je het liefst dat je kind gewoon thuis woont en naar de peuterspeelzaal of school kan. Soms lukt dat niet. Dan zoekt Ipse de Bruggen samen met je naar een geschikte oplossing. Daarbij staat de ontwikkeling van je kind centraal.

Download

Jeugdhulp thuis of in de omgeving van je kind

Verloopt de ontwikkeling van je kind anders dan bij leeftijdsgenoten en roept dit onzekerheid of vragen bij je op? Ipse de Bruggen biedt zorg en ondersteunt bij de opvoeding van kinderen met een anders verlopende ontwikkeling of verstandelijke beperking.Thuis, op school, bij de sportvereniging of bij familie.

Download

Kinderdienstencentrum (KDC)

Heb je het gevoel dat je kind zich anders ontwikkelt dan andere kinderen? Of kan je kind bijvoorbeeld (nog) niet goed meekomen op school? Op een kinderdienstencentrum (KDC) van Ipse de Bruggen kunnen kinderen zich op hun eigen manier en in hun eigen tempo ontwikkelen.

Download

Naschoolse dagbehandeling 7-16 jaar

Heeft je kind problemen op school, thuis of in het contact met andere kinderen? En dreigt je kind vast te lopen? Dan kunnen we op de naschoolse dagbehandeling zijn vaardigheden versterken. Hier behandelt Ipse de Bruggen kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen na schooltijd.

Download

Orthopedagogisch behandelcentrum (OBC)

Heb je geen grip meer op je kind? En lukt het thuis of op school niet meer om je kind bij te sturen? Ook al heb je al van alles geprobeerd? Dan kun je het advies krijgen om hem of haar tijdelijk ergens anders te laten behandelen, in een groep met andere kinderen en ervaren begeleiders. De behandelgroepen in het orthopedagogisch behandelcentrum (OBC) zijn speciaal voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen.

Download

Ouderbijdrage in de Jeugdwet (informatie voor gemeenten)

In de Jeugdwet worden gemeenten verantwoordelijk voor de ouderbijdrage. Vanaf 1 januari 2015 gaat het CAK (Centraal Administratie Kantoor) voor gemeenten de vaststelling en de inning van ouderbijdragen uitvoeren.

Download

Speciale thuiszorg; zorg die past, óók thuis

Wij bieden speciale thuiszorg voor jong en oud met een verstandelijke of meervoudige (dus ook lichamelijke) beperking. De medewerkers komen thuis en geven praktische zorg, begeleiding en verpleging.

Download
Top