Zoekresultaten

Resultaten 16 van 68 Hieronder resultaat 0 - 10

Als je kind zich anders ontwikkelt... (Algemene folder)

Als je het gevoel hebt dat je kind zich anders ontwikkelt dan andere kinderen, komt er veel op je af. Praat je kind bijvoorbeeld nog weinig of lijkt hij zich motorisch minder snel te ontwikkelen dan leeftijdsgenoten? Of signaleert het consultatiebureau of de school bepaalde problemen? Het behandelteam Kind & Jeugd van Ipse de Bruggen onderzoekt wat er precies aan de hand is en wat we daaraan kunnen doen.

Download

Bewegingstherapie in groepsverband

We bieden bewegingstherapie voor voor kinderen met een achterstand in de motorische ontwikkeling. Onder begeleiding leren bewegen kan deze kinderen soms letterlijk een sprong voorwaarts laten maken.

Download

De gegevens van uw kind vastgelegd: het dossier

Een kind krijgt jeugdhulp op grond van de Jeugdwet. Voor ieder kind dat jeugdhulp ontvangt, wordt een dossier aangemaakt dat alle relevante gegevens over de hulp bevat. In deze factsheet wordt kort aangegeven waar het dossier toe dient, welke gegevens erin staan, welke rechten ouders en kinderen zelf hebben en wat er met het dossier van het kind gebeurt nadat de behandeling beëindigd is.

Download

Hier staan we voor!

Dit boekje gaat over waar wij voor staan: de vertaling van het manifest van heel Ipse de Bruggen naar een paar belangrijke uitgangspunten voor alle medewerkers van het onderdeel Kind & Jeugd van Specialistische Behandeling.

Download

Jeugdhulp op een locatie van Ipse de Bruggen

Als ouder wil je het liefst dat je kind gewoon thuis woont en naar de peuterspeelzaal of school kan. Soms lukt dat niet. Dan zoekt Ipse de Bruggen samen met je naar een geschikte oplossing. Daarbij staat de ontwikkeling van je kind centraal.

Download

Jeugdhulp thuis of in de omgeving van je kind

Verloopt de ontwikkeling van je kind anders dan bij leeftijdsgenoten en roept dit onzekerheid of vragen bij je op? Ipse de Bruggen biedt zorg en ondersteunt bij de opvoeding van kinderen met een anders verlopende ontwikkeling of verstandelijke beperking.Thuis, op school, bij de sportvereniging of bij familie.

Download

Kinderdienstencentrum (KDC)

Heb je het gevoel dat je kind zich anders ontwikkelt dan andere kinderen? Of kan je kind bijvoorbeeld (nog) niet goed meekomen op school? Op een kinderdienstencentrum (KDC) van Ipse de Bruggen kunnen kinderen zich op hun eigen manier en in hun eigen tempo ontwikkelen.

Download

Kinderdienstencentrum De Bolsterberg

Kinderdienstencentrum de Bolsterberg is een dagcentrum voor kinderen met anders verlopende ontwikkeling en kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Bij ons komen kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar die erg verschillen in hun mogelijkheden en hulpvragen.

Download

Kinderdienstencentrum Zonnehof Spijkenisse

In een kinderdienstencentrum kan jouw kind zich - omringd door deskundigen - ontwikkelen in kleine stapjes, in zijn eigen tempo en binnen zijn eigen behoeftes en mogelijkheden.

Download

Naschoolse dagbehandeling 7-16 jaar

Heeft je kind problemen op school, thuis of in het contact met andere kinderen? En dreigt je kind vast te lopen? Dan kunnen we op de naschoolse dagbehandeling zijn vaardigheden versterken. Hier behandelt Ipse de Bruggen kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen na schooltijd.

Download
Top