Onze vrienden

Vrienden van Ipse de Bruggen

Wil je iets betekenen voor mensen met een verstandelijke handicap? Of als organisatie of bedrijf maatschappelijk verantwoord ondernemen? Investeer dan in wat extra geluk voor hen.

Veel initiatieven en extra’s kunnen we niet uit de gewone financiering betalen. Bijvoorbeeld een aangepaste belevingstuin, een snoezelzwembad, een aangepaste fiets of speciaal spelmateriaal.
Vrienden van Ipse de Bruggen wil deze initiatieven gefinancierd krijgen. Met hulp van bedrijven, verenigingen en particulieren. Help ook mee! Je kunt kiezen voor een concreet project. Dan weet je precies wat er met je bijdrage gebeurt.

Kijk voor wensen op de website van Vrienden van Ipse de Bruggen.

Top