Schakenbosch
  • Plaats: Leidschendam
  • Zorgtype: Diagnostiek/behandeling
  • Doelgroep: Jongeren

Opvang in JeugdzorgPlus: Schakenbosch


Verschillende jongeren binnen onze maatschappij hebben ernstige gedragsproblemen in combinatie met een lichte verstandelijke beperking of psychiatrische klachten. Lichtere vormen van hulp zijn niet gelukt. Zij lopen vast op verschillende levensgebieden en de ontwikkeling naar volwassenheid wordt ernstig beperkt. Deze jongeren kunnen terecht in Schakenbosch, een integraal behandelcentrum JeugdzorgPlus voor jongeren van 12 tot 18 jaar waar Ipse de Bruggen nauw samenwerkt met Jeugdformaat en Parnassia Groep.

Zowel open als gesloten groepen

De problemen van deze jongeren zijn dermate ernstig dat verblijf binnen een JeugdzorgPlus-instelling noodzakelijk is. Soms is dat vrijwillig, soms onvrijwillig. Daartoe beschikt Schakenbosch over 2 open groepen en 10 gesloten groepen. De gesloten setting voorkomt dat de jongere zich onttrekt aan de zorg die hij of zij nodig heeft. In een veilige omgeving met een warm pedagogisch klimaat kan de jongere werken aan de toekomst, aan zichzelf en aan de relatie met ouders of voogden, met als doel: een zo zelfstandig mogelijke deelname aan de maatschappij.  

Integraal behandelcentrum

Bij Schakenbosch wonen de jongeren in woongroepen, maar krijgen tevens behandeling en onderwijs.

Het behandelteam onderzoekt wat de hulpvraag is en welke behandelvorm nuttig en nodig is. Bij Schakenbosch komt expertise samen op het  gebied van jeugd- en opvoedhulp, licht verstandelijke beperking en jeugd-ggz. Door de bundeling van deze expertises op één locatie kan Schakenbosch jongeren met complexe problematiek een maatwerk-behandeling bieden. Ook ondersteuning aan het gezin en ambulante zorg horen daarbij.

Op het terrein van Schakenbosch kunnen de jongeren naar school. Het Schakenbosch College, onderdeel van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs, is gespecialiseerd in het bieden van onderwijs voor leerlingen met het uitstroomprofiel arbeid. Voor de overige doelgroepen biedt het Schakenbosch College onderwijs op maat.

Kijk voor meer informatie op de website van Schakenbosch.

Aanmelden

Theo Bentvelzen, zorgbemiddelaar Schakenbosch
Telefoon: 070 - 357 10 00 of 06 - 52 86 22 15
E-mail: theo.bentvelzen@schakenbosch.nl
 

Terug naar het overzicht

Extra foto's van Schakenbosch

Top