Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Jonge cliënt krijgt wat te drinken
Samenwerkingen

Samenwerken met andere organisatiepartners

Zoveel mogelijk meedoen en de beste zorg. Dat is wat Ipse de Bruggen wil voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarom werken we ook graag samen met andere organisaties.

Samenwerkingspartners

Ipse de Bruggen werkt met veel een groot aantal organisaties en bedrijven samen. Bijvoorbeeld sociale wijkteams, buurtorganisaties, woningbouwcorporaties, onderwijsinstellingen, de adviesorganisatie MEE en gemeenten en andere overheden. Samen zorgen we voor een beter Nederland voor mensen met een beperking.  

Natuurlijk werken we samen met andere zorgorganisaties voor mensen met een beperking. Bovendien werken we met organisaties uit andere sectoren. Bijvoorbeeld met huisartsen, jeugdartsen, de thuiszorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, algemeen maatschappelijk en welzijnsorganisaties. Een hele lijst, maar samen sta je sterker.  

Kennis en expertise delen en ontwikkelen

Als we bij Ipse de Bruggen iets goed kunnen of weten, delen we dat met andere organisaties. Zo hebben meer mensen er iets aan. 

Een voorbeeld: we bedenken met andere organisaties de beste behandeling voor mensen die een beperking hebben waarbij je hele speciale zorg nodig hebt. Ook delen we onze kennis met het  Crisis OndersteuningsTeam. Ook helpen we graag onderzoekers of bedrijven die iets maken of bedenken voor mensen met een verstandelijke beperking.

Voorbeelden van organisaties waar wij mee samenwerken: