Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
cliënt voor een spiegel die zich aan het scheren is
Cliëntvertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon voor cliënten

De cliëntvertrouwenspersoon kan je helpen als je een vraag of klacht hebt over je zorg. Hij of zij kan je helpen om je verhaal te vertellen. Misschien gaat iets anders dan je wil of je bent het ergens niet mee eens.

Je kunt bij de cliëntvertrouwenspersoon je verhaal kwijt. Hij of zij kan je ook advies geven. Wat kun je doen? Ook ondersteunt de cliëntvertrouwenspersoon je daarbij. De cliëntvertrouwenspersoon mag niets doorvertellen over wat jij hebt verteld. Dat heet geheimhoudingsplicht. De gesprekken zijn vertrouwelijk. 

Wil je contact opnemen met de vertrouwenspersoon?

Ben je boven de 18? Dan kun je contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon Volwassenzorg. Dat is is Yuen Yee Li.  
Telefoon: 06-10116480.  
E-mail: clientvertrouwenspersoon@ipsedebruggen.nl

Gaat je kind naar Ipse de Bruggen of ben je jonger dan 18?

Dan kun je contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon Kind & Jeugd. Voor iedereen die onder de Jeugdwet en Wet langdurige zorg valt, is er een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Dat geldt voor de kinderen, maar ook voor de ouders of vertegenwoordigers. Je kunt dan contact opnemen met het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Het AKJ is er voor de kinderdienstencentra (KDC's) en Orthopedagogische behandelcentra (OBC's) en ambulante cliënten van Ipse de Bruggen.  
De cliëntvertrouwenspersoon is Nazreen Kroese.
Telefoonnummer: 088 – 555 1000 of 0625 64 4951
E-mail: info@akj.nl.  
Wil je meer informatie over het AKJ? Kijk dan op www.akj.nl

Gaat je vraag of klacht over onvrijwillige zorg? 

Onvrijwillige zorg is zorg die jij zelf niet wil. Heb je hier vragen of klachten over, dan kun je terecht bij een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon. Kijk hieronder bij wie je terecht kunt. 
 
Stichting Zorgstem: voor bijna alle locaties 
Voor het grootste deel van Ipse de Bruggen kun je dan contact opnemen met Stichting Zorgstem. 
Telefoon: 088 - 678 1000
E-mail: info@zorgstemvertrouwenspersonen.nl 

Wil je meer informatie over Stichting Zorgstem? Kijk dan op www.zorgstem.nlof in de flyer.
 
Het LCR: voor de locaties op de Zuid- Hollandse Eilanden 
Voor de locaties in plaatsen Brielle, Oostvoorne, Hellevoetsluis, Rozenburg en Poortugaal kun je terecht bij het LSR. De cliëntenvertrouwenspersoon die aan deze locaties is gekoppeld is Faruk Yürdem.  
Telefoon: 06 - 112 632 62 
E-mail: f.yurdem@hetlsr.nl

Wil je meer informatie over het LSR? Kijk dan op www.hetlsr.nl of in de flyer.

Heb je een klacht?

We willen natuurlijk elke dag de beste zorg geven. Gaat het een keer niet goed? Dan kun je dit natuurlijk gewoon zeggen. Wij kunnen dan samen met jou een oplossing zoeken. 

Lees meer over de mogelijkheden