Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Begeleider is samen met cliënt een boek aan het doorlezen
Cliëntenmedezeggenschap

Zeggen wat je ergens van vindt

Je hebt het recht om mee te praten over jouw zorg bij Ipse de Bruggen. Dit hoort bij een goed leven. Meepraten en meebeslissen noem je ook wel medezeggenschap.

Wij vinden het fijn om te horen wat jij ergens van vindt. Zonder advies en de mening van jou kunnen we geen goede zorg leveren. Daarom hebben we bijvoorbeeld cliëntenraden en het huiskameroverleg. Jij, de mensen uit jouw groep en de mensen die belangrijk voor je zijn, kunnen vertellen wat jullie belangrijk vinden.

We noemen dit medezeggenschap.

Video over medezeggenschap

Wet Medezeggenschap

Medezeggenschap moet ook van de wet. Die wet heet Wet Medezeggenschap voor Cliënten in Zorginstellingen. In het kort: WMCZ. De WMCZ bestaat sinds 1 juli 2020. Daarvoor was er een andere wet en die leek er erg op. Op veel locaties werken we daardoor al lang met dingen zoals een lokale cliëntenraad of een huiskameroverleg.  

Er zijn twee soorten medezeggenschap: 

1. Cliëntmedezeggenschap 

Dit betekent dat cliënten mee kunnen beslissen en dat hier bijvoorbeeld speciale cliëntenraden voor zijn. Dit noemen we ook wel ‘formele medezeggenschap’. 

 • Centrale Cliëntenraad Verwanten
  De Centrale Cliëntenraad Verwanten noemen we de CCRV. De CCRV praat met de raad van bestuur over onderwerpen die voor iedereen bij Ipse de Bruggen belangrijk zijn. De CCRV geeft ook advies. Soms kan een plan zelfs niet doorgaan als de CCRV het geen goed idee vindt.  
   
  In de CCRV zitten elf mensen. Ze zijn allemaal wettelijk vertegenwoordigers van cliënten, bijvoorbeeld ouders. De CCRV heeft een onafhankelijke voorzitter. 

  Wil je meer informatie over de CCRV zoals de namen van de leden, het jaarverslag en het jaarplan van de CCRV? Klik hier

 • Lokale cliëntenraden 
  Deze raad bespreekt samen met de zorgmanager onderwerpen die belangrijk  zijn voor een of meerdere locaties of een landgoed. In de lokale cliëntenraden zitten mensen die wonen of werken bij Ipse de Bruggen, vertegenwoordigers of allebei. De CCRV en de LCR-en hebben contact met elkaar via het online platform Tapster. Zo kan de CCRV de ideeën en meningen van de lokale raden meenemen in haar gesprekken met de organisatie. Zit je in een lokale cliëntenraad en wil je ook graag meepraten, stuur dan een mailtje naar Mirelke Spee, ccrv@ipsedebruggen.nl 

Heb je een mening over de inrichting? Of over de huisregels? Vertel het ons. In de lokale cliëntenraad kunnen jij, de mensen uit jouw groep en jouw ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger zeggen wat  je vindt. 

2. Inspraak 

Ook als je niet in zo’n raad zit, mag je zeggen wat je vindt. Dat heet inspraak. Je hebt recht op inspraak. Het gaat dan bijvoorbeeld over de inrichting van de woonkamer, het eten en de activiteiten.  Ipse de Bruggen moet dit goed regelen.  

Je kunt bijvoorbeeld met elkaar overleggen tijdens een huiskameroverleg of een bewonersoverleg. Je doet dit gewoon met elkaar in je groep. Alleen als het nodig is,komt een coach of iemand die belangrijk voor je is helpen.  

Dit noemen we ook wel ‘informele medezeggenschap’. 

Medezeggenschapsreglement 

Ipse de Bruggen wil dat de medezeggenschap goed geregeld is. De afspraken over hoe Ipse de Bruggen en cliëntenraden samenwerken, schrijven we op in het medezeggenschapsreglement. 
In dit reglement staan afspraken over bijvoorbeeld: 
-       Wie zitten in de raad?
-       Hoe kan je lid kan worden van de raad? 
-       Hoe lang blijf je lid van de raad?
-       Welke taken heeft de raad?  
-       En hoe krijgt de raad begrijpelijke informatie? 

Meer weten? 

Lees in het reglement cliëntenraden hoe het is geregeld bij Ipse de Bruggen. 

Contact opnemen 

Heb je vragen voor de Centrale Cliëntenraad Verwanten? Dan kun je bellen met Mirelke Spee, de ambtelijk secretaris van de CCRV. Zij is bereikbaar op dinsdag, donderdag en vrijdag op telefoon 06 - 51 31 09 60 en via e-mail ccrv@ipsedebruggen.nl.  

Voor vragen over medezeggenschap en inspraak kun je terecht bij de coaches cliëntmedezeggenschap.