Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Cliënt houdt een begeleidster stevig vast

Indicatie Wet langdurige zorg

Als je een Wlz-indictie krijgt, bespreek je met het CIZ de vorm van de zorg die wordt geleverd. Jouw zorg wordt op één van de volgende manieren geleverd: zorg in een zorginstelling of zorg thuis.

Zorg in een zorginstelling

Je krijgt zorg in een instelling op basis van zorg in natura, of via een persoonsgebonden budget:

 • Zorg in natura (zin)
  Bij zorg in natura contracteert het zorgkantoor de zorgaanbieders en ondersteuning. Ook regelt het zorgkantoor de administratie daaromheen. Je maakt met de zorgaanbieder afspraken over de manier waarop jij jouw zorg en ondersteuning krijgt.
 • Persoonsgebonden budget (pgb)
  Met een persoonsgebonden budget kun je zelf zorg inkopen bij één of meerdere zorgaanbieders.

Zorg thuis

Je kunt er ook voor kiezen om intensieve zorg thuis te krijgen. Er zijn meerdere mogelijkheden om dit te organiseren:

 • Een volledig pakket thuis (vpt)
  Bij een vpt wordt alle zorg die in jouw zorgprofiel past, geleverd door één zorgaanbieder en valt dus onder de verantwoordelijkheid van één instelling. Je maakt afspraken over de gewenste zorg en over de tijden waarop zorgverleners langskomen.

 • Een modulair pakket thuis (mpt)
  Met een mpt kun je de zorg thuis laten leveren door één of meerdere zorgaanbieders via zorg in natura. Voor bepaalde zorgvormen, zoals persoonlijke verzorging en verpleging, is het ook mogelijk om zorg zelf in te kopen met een pgb.

 • Een persoonsgebonden budget (pgb)
  Ook een pgb (zelf zorg inkopen) is mogelijk als je kiest voor zorg thuis. Er wordt dan wel gekeken of je in staat bent om bepaalde administratieve zaken zelf te regelen. Uiteindelijk bepaalt het zorgkantoor welke leveringsvormen haalbaar zijn.

 • Combinatie
  Een combinatie van mpt en pgb is mogelijk. Voordat de zorg middels een vpt of mpt thuis wordt toegekend, beoordeelt het zorgkantoor of het verantwoord en doelmatig is om de zorg bij jou thuis te organiseren.

Wil je meer informatie?

Het is vaak best ingewikkeld. Meer informatie over de vormen van levering van zorg staat in het boekje Wet Zorg en ondersteuning in eenvoudig Nederlands. Wil jij weten hoe het bij jou zit? Neem dan contact op met jouw zorgkantoor.