Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Twee jongemannen aan het knutselen
Wilsbekwaamheid

Zelf keuzes maken

Bij Ipse de Bruggen kijken wij naar wat jij kan en wil. Vaak mag je zelf keuzes maken. Soms is daar hulp bij nodig. En soms mag je niet zelf beslissen. Hieronder leggen we uit hoe dat zit.

Grote en kleine beslissingen  

Elke dag maak je keuzes. Je neemt dan een beslissing. Vaak gaan die beslissingen over kleine dingen. Neem je bijvoorbeeld pindakaas of hagelslag op je brood? Welke kleren trek je aan? 

Sommige beslissingen zijn groter. Bijvoorbeeld over je werk, je gezondheid of waar je jouw geld aan uitgeeft. 

Praten over keuzes 

Wil je een beslissing goed nemen? Dan moet je genoeg informatie hebben. Je moet de voordelen en nadelen goed snappen. En je moet begrijpen wat de gevolgen van je keuze kunnen zijn.  
Het is fijn om samen met iemand over de verschillende keuzes te praten. Bijvoorbeeld met je begeleider of familie.

Wanneer mag je zelf kiezen? 

Ben je ouder dan 18 jaar? Dan mag je over veel dingen zelf beslissen. Het is wel belangrijk dat je alles goed begrijpt.  
 
Snap je alles goed? Voel je je veilig om zelf te beslissen? Dan kan en mag je zelf een keuze maken! Je bent dan zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van jouw beslissing. 

Is het maken van een keuze voor jou moeilijk? 

Is het maken van de keuze voor jou te moeilijk? Snap je de keuze met extra uitleg van je begeleider niet goed? Dan bekijkt je begeleider wat er met deze beslissing moet gebeuren.  
Heeft een kleine beslissing grote nadelen? Dan maakt jouw begeleider de keuze voor jou. Dat doet hij om jou en anderen te beschermen.  

Deskundigen kijken of jij de keuze kunt maken 

Bij grote beslissingen vraagt jouw begeleider aan de gedragsdeskundige of dokter of jij de keuze zelf kan maken. Vindt deze deskundige dat je de keuze niet zelf kan maken? Dan ben je voor deze keuze wilsonbekwaam.  

Als je de keuze niet zelf kan maken 

Ben je wilsonbekwaam voor een keuze? Dan maakt je vertegenwoordiger een keuze voor jou. Je vertegenwoordiger kan familie zijn. Het kan ook een mentor, bewindvoerder of curator zijn. De rechter beslist wie jouw vertegenwoordiger wordt.  
Jouw begeleider en vertegenwoordiger luisteren natuurlijk naar wat jij graag zou willen. Maar zij nemen uiteindelijk de beslissing voor jou. Bij elke keuze wordt opnieuw bekeken of je die keuze zelf kan maken. 

Ben je het daar niet mee eens? 

Mag jij een beslissing niet zelf nemen? En ben je het daar niet mee eens? Dan kan de cliëntenvertrouwenspersoon je helpen met jouw vraag of klacht. 
 
Je kunt hierover meer lezen op: Steffie legt wilsonbekwaamheid eenvoudig uit