Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Jonge cliënt is aan tafel aan het eten en drinken

Wet zorg en dwang

Vanaf 1 januari 2020 geldt de Wet zorg en dwang.

Ieder mens heeft recht op vrijheid. Vrijheid om te zeggen wat hij wil en om te doen wat hij wil. Dat geldt ook voor jou. Ook als je zorg of begeleiding nodig hebt, mag je zeggen hoe je dat het liefst wil.   

Nieuwe regels

Soms kunnen we niet doen wat jij het liefst zou willen. Omdat iets gevaarlijk is voor jezelf of voor je omgeving. We praten daarover met jou en je wettelijk vertegenwoordiger. We zoeken samen naar een oplossing.  

Als we het niet eens worden heet dat onvrijwillige zorg. In een wet staat welke regels dan gelden. Nu heet die wet de Wet Bopz en vanaf 1 januari 2020 is er de Wet zorg en dwang. De regels in de nieuwe wet lijken heel erg op hoe we bij Ipse de Bruggen al werken. Alleen als het echt niet anders kan, passen we onvrijwillige zorg toe. 

Stappenplan

Wat wel nieuw is, is het stappenplan. Als we het niet eens zijn over begeleiding of zorg, moet van de nieuwe wet een stappenplan worden gevolgd. Het stappenplan bestaat uit verschillende overleggen met deskundigen. Dat zijn mensen zoals je gedragskundige, fysiotherapeut en dokter. Soms vragen we er ook deskundigen bij die niet bij Ipse de Bruggen werken. 

We blijven met jou praten om samen een oplossing te vinden. Als dat niet lukt, kijken we steeds of het minder kan of anders. We maken daar duidelijke afspraken over. We stoppen de onvrijwillige zorg als het niet meer nodig is. 

Voor wie geldt de nieuwe wet?

De Wet zorg en dwang geldt voor iedereen met een Wet langdurige zorg-indicatie. Daar val je onder als je langere tijd zorg nodig hebt. Het maakt niet uit of je bij Ipse de Bruggen woont of thuis. Ook als je geen Wet langdurige zorg-indicatie hebt, kan een dokter bepalen dat Ipse de Bruggen zich voor jou ook aan de nieuwe regels moet houden.  

De wet eenvoudig uitgelegd

De Wet zorg en dwang is een ingewikkelde wet. We hebben een animatie ontwikkeld waarin wordt uitgelegd wat vrijwillige zorg is, hoe het stappenplan werkt en hoe jij en jouw vertegenwoordiger hierbij betrokken worden.

 

Animatie zorg en dwang

In deze brochure hebben we in begrijpelijke taal de belangrijkste punten op een rij gezet. 

Informatie voor vertegenwoordigers

Vertegenwoordigers kunnen in deze brochure lezen wat de Wzd voor hen betekent. We hebben ook een brochure in eenvoudige taal voor bijvoorbeeld clienten.

Cliëntenvertrouwenspersoon

Bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg, kun je terecht bij de onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon. 
De Stichting Zorgstem gaat dit vertrouwenswerk voor cliënten en vertegenwoordigers van Ipse de Bruggen uitvoeren. 

Zij zijn zowel telefonisch als per mail bereikbaar. Dit zijn de contactgegevens;
Telefoonnummer: 088 678 10 00
Mailadres: info@zorgstemvertrouwenspersonen.nl
Meer informatie over Stichting Zorgstem kunt u vinden op: https://www.zorgstemvertrouwenspersonen.nl/
Of in deze flyer.

Voor de locaties in plaatsen Brielle, Oostvoorne, Hellevoetsluis, Rozenburg en Poortugaal is de LSR de organisatie die het vertrouwenswerk uitvoert.
De cliëntenvertrouwenspersoon die aan deze locaties is gekoppeld is Faruk Yürdem. 
Hij is te bereiken op telefoonnummer: 06 - 112 632 62
Mailadres: f.yurdem@hetlsr.nl
Meer informatie over LSR kunt u vinden op: www.hetlsr.nl
Of in deze flyer.

Lees hier het interview met Ilse van Esch, directeur Zorg, over deze nieuwe wet.

Voor aanvullende informatie over de Wet zorg en dwang bekijk hier de animatievideo van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.