Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Medewerker van Ipse de Bruggen achter een laptop

Wetenschappelijk onderzoek

We doen vaak mee aan onderzoek van universiteiten. Dat is wetenschappelijk onderzoek. Als we meer weten, kunnen we de zorg aan jou ook beter maken.

Meer weten?

Heb je een vraag? Vul vrijblijvend het contactformulier in

of bel naar 0800 99 88 777

We vinden het belangrijk dat we meehelpen aan onderzoek en kennis, want Ipse de Bruggen is één van de grotere zorgorganisaties in Nederland. We werken daarom ook graag samen met andere zorgorganisaties, universiteiten, kenniscentra en onderwijsinstellingen.  

Academische Werkplaatsen 

Ipse de Bruggen doet mee aan ‘Binnen een Academische Werkplaats’. Dat zijn samenwerkingen met andere organisaties. We gaan dan samen met andere organisaties dingen onderzoeken. We kunnen ook in de praktijk kijken of het werkt. Cliënten en ouders denken en doen vaak mee. 

Ipse de Bruggen doet mee met drie Academische Werkplaatsen: GOUD, SCORE en SAMEN. 

  • GOUD is een samenwerking van het Erasmus MC en de zorgorganisaties Abrona, Amarant en Ipse de Bruggen. Bij GOUD kijken we hoe het zit met de gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking en hoe we die kunnen verbeteren.  
    Bekijk hier de website van Goud

  • SCORE is een samenwerking van Ipse de Bruggen, De Hartekamp Groep, Ons Tweede Thuis en Cordaan. Het SCORE-onderzoek bekijkt welke ondersteuning het beste werkt voor cliënten met een complex intensieve zorgvraag. Dat betekent dat iemand echt veel zorg nodig heeft.  De afdeling orthopedagogiek van de Universiteit Leiden leidt dit onderzoek. ROC Mondriaan en ROC Nova College doen ook mee. 

  • SAMEN is een samenwerking van mensen die in de zorg werken, ouders, jongeren, docenten en lectoren van hogescholen, gemeente-ambtenaren en onderzoekers. SAMEN werkt in de regio’s Midden-Holland, Haaglanden en Holland-Rijnland. SAMEN kijkt naar problemen die er zijn, bijvoorbeeld bij zorg voor de jeugd. Hoe zorg je dat jonge mensen gezond opgroeien en meedoen thuis, in de wijk en op school? SAMEN kijkt naar onderzoeken en de praktijk. Zo ontwikkelt samen ook nieuwe kennis over wat werkt.

Meer weten? 

Ipse de Bruggen werkt aan nog veel meer onderzoek naar betere zorg mee. Voorbeelden hiervan zijn de onderzoeken: Leefklimaat, Fysieke omgevingszorg, Palli en WAVE.