Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Medewerker van Ipse de Bruggen achter een laptop

Wetenschappelijk onderzoek

Medewerkers van Ipse de Bruggen hebben veel kennis. Door mee te doen aan onderzoek, kunnen we de zorg aan jou nog beter maken.

In het onderzoek werken we samen met universiteiten. In de meeste onderzoeken werken we ook samen met andere zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en kenniscentra. Zo’n samenwerking noemen we Academische Werkplaats.

Cliënten en verwanten zijn belangrijk in het onderzoek. Niet alleen als deelnemer, maar ook om mee te denken over belangrijke onderwerpen voor onderzoek en het uitvoeren van het onderzoek.

Ipse de Bruggen doet mee aan de volgende onderzoeken: