Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Een cliënt bij Ipse de Bruggen in gesprek met een begeleider

Indicatie of beschikking

Voordat je zorg krijgt, heb je een indicatie of een beschikking nodig. Dit betekent dat iemand anders kijkt of jij recht hebt op zorg. Ook wordt bepaald of jij de hulp vergoed krijgt. Wie dit beslist, hangt af van het type zorg die nodig is. Onze afdeling bemiddeling kan jou daarover adviseren.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) helpt je om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen. Heb je daar persoonlijke begeleiding bij nodig? Wil je naar de dagbesteding? Dan kun je hiervoor een beschikking aanvragen bij het Wmo-loket van jouw gemeente. Iedere gemeente regelt de Wmo op zijn eigen manier. Kijk daarom altijd op de website van het Wmo-loket van de gemeente waar je woont. 

Wet langdurige zorg

Heb je voor een lange tijd veel ondersteuning nodig? Deze zorg wordt vergoed uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Die kun je aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Je kunt dit online doen via www.ciz.nl of via de post. Specialisten beoordelen je aanvraag. Daarna krijg je meestal binnen 6 weken te horen of je recht hebt op zorg. In jouw zorgprofiel staat hoeveel ondersteuning je kunt krijgen.   

Meer informatie over indicatie Wet langdurige zorg 

Jeugdwet

De gemeente is verantwoordelijk voor hulp aan kinderen en jongeren tot 18 jaar, die nog niet in de WLZ passen. Dit staat in de Jeugdwet. Gemeenten hebben de plicht om jeugdhulp en ondersteuning te bieden. Bijvoorbeeld aan kinderen en jongeren met een (licht) verstandelijke beperking. Een beschikking aanvragen voor de Jeugdwet doe je in de gemeente waar je woont. Elke gemeente regelt de jeugdzorg op zijn eigen manier. Kijk daarom altijd op de website van de gemeente waar je woont.