Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Algemene Voorwaarden ZDO

Algemene voorwaarden Zorg- en Dienstverleningsovereenkomst

Als je bij ons besluit zorg af te nemen, dan gaan wij met jou een zorg- en of dienstverleningsovereenkomst aan. Op deze overeenkomst zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. In de algemene voorwaarden staat wat je van ons kunt verwachten en wat wij van jou verwachten.

Bekijk de Algemene voorwaarden Zorg- en Dienstverleningsovereenkomst 

Bekijk de Algemene voorwaarden Zorg- en Dienstverleningsovereenkomst Volledig Pakket Thuis (VPT)

Welke zorg en ondersteuning je precies van ons krijgt, staat niet in de algemene voorwaarden, maar in je zorgplan. Dit plan wordt samen met jou en/of je vertegenwoordiger opgesteld.