Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Header image
Innovatie

Slimme zorg voor iedereen

Hoe kun je slimmer werken? Hoe maak je de zorg beter? Hoe help je mensen ook met apps, robots of andere nieuwe dingen? Ipse de Bruggen kijkt altijd naar wat nieuw is in de zorg. Wat maakt onze zorg écht beter?

De wereld om ons heen verandert in een snel tempo. Deze veranderingen brengen kansen en uitdagingen met zich mee. Door in te zetten op (zorg)vernieuwingen – ook wel innovatie genoemd - kan Ipse de Bruggen mee gaan met deze veranderingen. 

Ipse de Bruggen probeert graag nieuwe dingen uit. Bijvoorbeeld nieuwe manieren van werken, nieuwe producten of dingen die clienten kunnen ervaren. 
Het doel is altijd dat het de zorg voor jou echt beter maakt. 

Veel mogelijkheden 

Wij werken voortdurend aan nieuwe (technologische) oplossingen. Bijvoorbeeld als we zien dat iets lastig is voor jou of voor een medewerker. We proberen dus alleen nieuwe dingen als we denken dat we zo een echt probleem oplossen. Of als er een kans is om iets echt te verbeteren. We krijgen veel ideeën van de mensen die bij ons wonen en werken, van alle medewerkers en van bijvoorbeeld artsen en fysiotherapeuten. 

We vinden het belangrijk dat je zelf zoveel mogelijk kunt doen, beslissen en regelen. En dat je een fijn leven hebt. 

Als we nieuwe dingen proberen, kijken we natuurlijk goed of het ook echt werkt. En als het werkt, kijken we natuurlijk hoe we het op meer plaatsen kunnen gebruiken. Data en informatie uit deze proefprojecten geven ons inzichten, waar we in een bredere kijk mee aan de slag gaan. Hierdoor kunnen we nóg meer en betere zorg leveren die het beste bij jou past. 

Samen vernieuwen innoveren 

We werken veel samen met organisaties zoals onderwijs, zorginstellingen, zorgverzekeraars, ontwerpers, VG-Innovators, bedrijven, het ministerie van VWS en Vilans. Samen is het makkelijker om de zorg te vernieuwen.  

ZoTeG

ZoTeG staat voor ZorgTechnologie in de Gehandicaptenzorg. Ipse de Bruggen onderzoekt de wetenschappelijke onderbouwing van de inzet van zorgtechnologie voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, waarmee zij hun zelfstandigheid en kwaliteit van leven vergroten én de kwaliteit en efficiëntie van zorg en ondersteuning wordt bevorderd. Onder andere wordt onderzoek gedaan naar de effectiviteit van Robot Tessa.